Uskoro formiranje radne grupe u Herceg Novom za izradu plana za vršnjačko nasilje

Iz Sekretarijata pozivaju ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, medija, nevladine organizacije i udruženja koja se bave pitanjima djece i mladih, Centra za socijalni rad i mladi sa sjedištem u Herceg Novom, da predlože kandidate za članove Radne grupe koja će izraditi nacrt Lokalnog akcionog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Opširnije