Uskoro formiranje radne grupe u Herceg Novom za izradu plana za vršnjačko nasilje

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi raspisao je Javni poziv za predlaganje članova/ca Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja u toj opštini, za period od 2020. do 2022. godine, a prijave se mogu podnositi u naredne dvije sedmice.

Iz Sekretarijata pozivaju ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, medija, nevladine organizacije i udruženja koja se bave pitanjima djece i mladih, Centra za socijalni rad i mladi sa sjedištem u Herceg Novom, da predlože kandidate za članove Radne grupe koja će izraditi nacrt Lokalnog akcionog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja.

Predloženi kandidati treba da posjeduju stručnost u radu, poznavanje problematike djece i mladih, iskustvo u radu sa djecom i mladima ili pitanjima koja se tiču djece i mladih.

Zadatak Radne grupe je da, u skladu sa Strategijom za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa akcionim planom 2017-2021, izradi nacrt Lokalnog akcionog plana koji sadrži mjere definisane u cilju smanjenja vršnjačkog nasilja na lokalnom nivou, aktivnostima na istim i plan implementacije.

Prijava se podnosi od 14. do 28. juna ove godine, na adresu Opština Herceg Novi – Sekretarijat za kulturu i obrazovanje, Trg maršala Tita br. 2, poštom ili neposredno predajom na šalter Građanskog biroa Opštine, ili na e-mail [email protected].

Prijava treba da sadrži i ime i prezime kandidata kojeg predlaže insitutaicja, opis dosadašnjh aktivnosti u radu sa djecom i mladima, poslove koje kandidat obavlja u instituciji i kontakt telefon.

Više informacija mogu se dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje, od 8 do 11 časova, ili na broj telefona 031 321 052.

Radna grupa u Herceg Novom formirana je na inicijativu Koalicije protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama i to nakon uspostavljanja saradnje partnera na projektu, koje u ovoj aktivnosti predvodi NVO Juventas i Opštine Herceg Novi.

Projekat Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama, sprovodi udruženje Roditelji, sa partnerima NVO JuventasUnija srednjoškolacaCentar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja, uz institucionalno partnerstvo sa Ministarstvom prosvjete i uz finansijsku podršku EU i Ministarstva javne uprave.

Jedna od aktivnosti u sklopu projekta Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama upravo jeste formiranje zajedničke radne grupe u tri opštine u Crnoj Gori koja će uključivati predstavnike roditelja, učenika, lokalnih organa vlasti, socijalnih službi, OCD i škola.

Dogovoreno je još formiranje radnih grupa za izradu L Lokalnog akcionog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja Baru i Beranama.

Izvor: Radio Herceg Novi/Roditelji.me

Leave a Reply