Crna Gora uvodi model Barnahus za podršku djeci žrtvama i svjedocima nasilja, zlostavljanja i seksualnog iskorišćavanja

Vlada Crne Gore najavila je danas da će, uz podršku UNICEF-a, Savjeta Evrope i EU, uvesti novu multidisciplinarnu uslugu pod nazivom Barnahus (Dječja kuća), kako bi djeci žrtvama i svjedocima nasilja, zlostavljanja i seksualnog iskorišćavanja pružala podršku po mjeri djeteta, u skladu s međunarodnim standardima dječje zaštite. Opširnije