U Razvojnom centru počinju radionice i za djecu do 3 godine

Razvojni centar je već više od godinu podrška razvoju djece, ali će ovog puta projekte aktivnosti biti posebno usmjerene na djecu nižeg uzrasta kako bi se u najranijem periodu stimulisale sposobnosti i vještine djece, dok bi se roditelji istovremeno učili kako da rade sa djecom u kućnim uslovima. Sa djecom i roditeljima će raditi vaspitači, logopedi, defektolozi... kroz formu radionice bazirane na igri. Opširnije