U Razvojnom centru počinju radionice i za djecu do 3 godine


Udruženje Roditelji krajem maja počinje realizaciju osmomjesečnog projekta Razvojna učionica za najmlađe, koji u okviru programa De Facto Active finansira Fond za aktivno građanstvo fAKT. Ukupna vrijednost projekta je 6,5 hiljada eura, od čega je 5,98 hiljada obezbijedio fAKT.

Osnovni cilj projekta je podrška razvoju djece već od prve godine do polaska u školu kroz planiranje i realizaciju posebnih edukativnih programa ranog razvoja u okviru Razvojnog centra u Podgorici.

Razvojni centar je već više od godinu podrška razvoju djece, ali će ovog puta projekte aktivnosti biti posebno usmjerene na djecu nižeg uzrasta kako bi se u najranijem periodu stimulisale sposobnosti i vještine djece, dok bi se roditelji istovremeno učili kako da rade sa djecom u kućnim uslovima. Sa djecom i roditeljima će raditi vaspitači, logopedi, defektolozi, medicinske sestre… kroz formu radionice bazirane na igri.

Program podrazumijeva opremanje posebne učionice za djecu u okviru koje bi se uz korišćenje posebnih didaktičkih sadržaja zasnovanim na programima Montesori i NTC, podsticala fizička aktivnost, koja je u periodu do 6 godine usko povezana sa razvojem sinapsi kod djece.

Učionica će biti poseban poligon za održavanje dvije grupe radionica jedne za djecu do 3 godine, druge za djecu od 3 do 6 godina, kao i predavanja za roditelje.

“Posebna vrijednost programa je zajednički rad roditelja i djece, čime će se fokus staviti na važnost zajedničkih aktivnosti i na značaj roditelja u ranoj stimulaciji razvoja njihove djece”, kazala je koorinatorka Biblioteke igračaka i Razvojnog centra, Lepa Žunjić.

U okviru projekta paniran je i set od 8 radionica Zeleni krug, koji će biti dio saradnje sa Odredom izviđača Njegoš i Baštom Ekologica, a koje će biti održane u izviđačkom taboru na Marezi. Riječ je o cjelodnevnim druženjima sa ciljem da se djeca od ranog uzrasta uključe u interaktivan grupni rad koji će kod njih podstaći socijalizaciju, timski rad, kroz uključivanje u aktivnosti izviđača.

Primarna ciljna grupa su djeca do 6 godina i njihovi roditelji, sa posebnim akcentom na djecu koja ne pohađaju predškolske programe i djecu iz socijalno ugroženih porodica, koji će imati prioritet pri prijavi na radionice.

Kroz projekat će biti realizovane 64 radionice za djecu, 8 predavanja za roditelje, kao i 4 edukativna izleta u tabor Izviđačkog odreda Njegoš na Marezi.

Program De Facto Active realizuje se uz finansijsku podršku Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2014 Instrument za civilno društvo.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply