Stomatološka zaštita bez kontrole, roditelji se žale, ali ne prijavljuju

Dok se očekuje nova reforma i vraćanje ambulanti u škole i domove zdravlja, stomatološke usluge u Crnoj Gori pružaju se uz minimalne mehanizme kontrola. Roditelji se rijetko odlučuju da prijave sumnje u neregularan rad stomatologa, što potvrđuju i podaci iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Još rjeđe reaguju kada sumnjaju u kvalitet materijala koji se koristi u privatnim ambulantama, a posebno ih brine što djeci nerijetko zube popravljaju pripravnici, često bez nadzora iskusnijih kolega.

 Ukoliko vaše dijete zaboli zub i roditelj ga odvede kod izabranog stomatologa, čije usluge plaća država, moguće da će ga izvaditi ako je za liječenje već kasno. Ipak, u kartonu može pisati da je vađenju prethodilo više intervencija i bezuspješnih pokušaja liječenja. Iako je odmah izvadio zub, stomatolog će možda evidentirati da je tog dana djetetu data anestezija i stavljen lijek protiv bolova. Nakon deset dana navodno je nastavio liječenje i stavio plombu, ali se mjesec kasnije pojavila fistula što je zahtijevalo novo liječenje. Sve to nije pomoglo da se zub „sačuva“, pa je tek nakon mjesec dana konačno, po onome što piše u kartonu, izvađen. Na taj način pojedine stomatološke ambulante u Crnoj Gori već godinama lažno fakturišu usluge, kako bi od Fonda za zdravstveno osiguranje obezbijedile veće iznose, koji ove godine mogu biti i do 3.450 eura mjesečno.

Za stomatološke usluge koje privatne ambulante na osnovu ugovora sa Fondom, pružaju prvenstveno djeci, ali i trudnicama, porodiljama, studentima i penzionerima koji imaju pravo na ovaj vid besplatne zdravstvene zaštite, država je ove godine obezbijedila šest miliona eura.

Šesnaest godina nakon uvođenja javno-privatnog partnerstva, Crna Gora ne posjeduje podatke o stanju oralnog zdravlja djece i mladih. Na to već godinama upozoravaju stomatolozi, prvenstveno specijalisti dječije i preventivne stomatologije. Neki od njih, upozoravaju i na dugogodišnje nepostojanje adekvatnih kontrola i kriterijuma po kojima rade pojedini privatnici.

Ugovore sa Fondom trenutno ima 180 ambulanti, koje za usluge koje pružaju mjesečno od države mogu dobiti do 3.450 eura.

Od tog broja 159 ugovora zaključeno je sa opštim stomatološkim ordinacijama, a 19 sa ordinacijama za pružanje usluga ortodoncije. Dva ugovora (mješovita) zaključena su sa ordinacijama za pružanje usluga izabranog stomatologa i ortodonta.

Skoro trećina ide kod zubara samo kad zaboli

Od 158 roditelja koji su ispunili upitnik portala Roditelji.me, besplatnim uslugama stomatologa zadovoljno je 57 odsto anketiranih roditelja, a djelimično je zadovoljno oko 27 procenata. Odgovor da nijesu zadovoljni izabralo je 14,6 odsto roditelja. Samo u slučaju potrebe, kada primijete problem ili zub zaboli, djecu kod stomatologa vodi 29 odsto roditelja koji su učestvovali u ovom istraživanju. Čak 71 procenat je onih koji, kako tvrde, redovno vode djecu na preventivne preglede.

U prilog njihovim tvrdnjama ipak ne idu zvanični podaci Fonda za zdravstveno osiguranje, prema kojima su privatnici tokom 2021. godine fakturisali samo oko 4,5% preventivnih usluga, a čak 91,8% se odnosilo na kurativu. Stomatolozi upozoravaju da su cifre sada možda i alarmantnije i da je posljednji čas da se urede stvari u ovoj oblasti zdravstva.

Nepravilnosti utvrdio i Fond

Prema evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje, u periodu od tri godine sprovedeno je 244 redovnih i vanrednih kontrola stomatoloških ambulanti sa kojima imaju zaključen ugovor.

U odgovorima za portal Roditelji.me iz Fonda navode da su tokom kontrola, shodno propustima, izricali mjere opomene, umanjenja faktura, kao i druge kaznene mjere shodno ugovoru.

“Kontrolom su utvrđene nepravilnosti u dijelu nepravilnog i neopravdanog evidentiranja i fakturisanja usluga”, kazali su iz Fonda.

Nisu precizirali koliko je bilo takvih slučajeva za koje su saznali tokom kontrola.

Iz Fonda su pojasnili da Sektor za planiranje i kontrolu sprovođenja ugovora davaoca zdravstvenih usluga Fonda, shodno planu godišnjih kontrola, vrši redovne i vanredne kontrole u cilju izvršenja ugovornih obaveza privatnih stomatoloških ordinacija sa kojima su zaključili ugovor.

Osim redovnih planiranih kontrola, sprovode i vanredne po nalogu direktora, na zahtjev osiguranog lica, na predlog davaoca zdravstvenih usluga i drugih zainteresovanih lica. U prethodne tri godine imali su, kako navode, samo jednu prijavu koja se odnosila na fakturisanje usluga koje nisu pružene.

“U skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku, sadržaju i mjerama kontrole davaoca zdravstvenih usluga, a u zavisnosti od težine povrede i nastalih štetnih posljedica po osigurana lica, Fond može davaocu usluga izreći sljedeće mjere: pisanu opomenu, umanjenje iznosa sredstava za dio obaveza koji nije izvršio, umanjenje za 10% -30% iznosa mjesečne fakture u trajanju od šest mjeseci i pokretanje postupka raskida ugovora i naknadu štete”, naveli su iz Fonda. 

U Stomatološkoj komori Crne Gore nemaju, kako su kazali, informacije o tome da pojedini stomatolozi upisuje u kartone pacijenata usluge koje nisu pružili, kako bi fakturisali veće iznose državi.

Takođe, ne smatraju da je materijal koji se koristi za rad sa pacijentima koji su osiguranici Fonda lošijeg kvaliteta od onog koji isti stomatolozi inače koriste u privatnoj praksi.

I nadležni u Fondu za zdravstveno osiguranje navode da do sada nijesu imali pritužbi na kvalitet materijala, ali to i nije dio njihovih ingerencija.

“Kvalitetom pružene zdravstvene usluge koja obuhvata i kvalitet materijala sa kojim se pružaju usluge nije u nadležnosti Fonda za zdravstveno osiguranje”, kažu u Fondu.

U kvalitet materijala koji koriste zubari sumnja i dio roditelja, a neki od njih tvrde da im je ponuđeno da za kvalitetniju plombu doplate 15 eura. Nakon pristanka na doplatu, njihov status pacijenta se na neki način promijenio, pa su lakše i češće dolazili do termina.

Preventivom se niko ne bavi

Preko podacima Fonda za zdravstveno osiguranje, 91 odsto usluga koje su privatnici pružali 2021. godine odnosilo se na liječenje, a samo oko 4,5 odsto na preventivu. Procenat preventive prije reforme, 2007. godine bio je čak 58 odsto, a već naredne – 2008. opao je na oko 12 procenata.

Od tada povećan je broj angažovanih ordinacija, a uvećane su i cijene usluga, nakon što su stomatolozi reagovali i najavljivali prekid rada sa Fondom.

Specijalista dječije i preventivne stomatologije dr Aleksandar Brajović ocjenjuje da je većinski stav njegovih kolega da je Crna Gora imala viši nivo stomatološke zdravstvene zaštite djece i omladine 80-ih godina prošlog vijeka nego danas.

„Pravo djeteta na zdravlje je neprikosnoveno,a mi smo ga ugrozili lošim reformama i zakonskim rešenjima“, ističe Brajović.

Smatra da je neprihvatljivo dati zdravlje djeteta u ruke privatniku bez kontrole.

„Ne samo da se ciljevi ne ostvaruju, već su zabilježene zloupotrebe upisivanja lažnih usluga te zloupotrebe matičnog broja djeteta pri registraciji, bez saglasnosti roditelja“, podsjetio je on.

Brajović kaže da je nemoguće kontrolisati koji materijal koriste ordinacije koje imaju ugovore sa Fondom, onda kada usluge naplaćuju od države. Kaže da iskusno lice može da vidi razliku, jer su plombe lošijeg kvaliteta bukvalno providne.

„Iako Fond propisuje i smjernice o vrsti materijala koji bi trebalo da nabavljaju, to je nemoguće kontrolisati“, rekao je Brajović.

Smatra da ako ne postoji kontrola moguće su zloupotrebe i u novom modelu, kada ambulante budu otvorene u školama.  

Da FZOCG nema mogućnosti da kontroliše upisivanje lažnih usluga, osim kad je u pitanju žalba osiguranika, utvrdila je i Agencija za sprečavanje korupcije još 2016. godine. U tom dokumentu je konstatovano da većina stomatoloških ordinacija koje imaju ugovor sa Fondom refundiraju maksimalne iznose novčanih sredstava, što upućuje na opravdanu sumnju na upisivanje lažnih usluga.

Rezultati upitnika na portalu Roditelji.me pokazali su da je čak 82 odsto roditelja odlučilo da brigu o oralnom zdravlju djece povjeri ordinacijama koje imaju ugovor sa Fondom. Ostali, oko 18 odsto njih, sami finansiraju ove usluge.

Svega osam odsto anketiranih roditelja kazalo je da je imalo uvid u zdravstveni karton djeteta, koji vodi izabrani stomatolog. To nisu učinili zbog sumnje u nepravilnosti, već zato što im je stomatolog pokazao. Svi oni navode da nisu zapazili bilo kakva nepoklapanja između onog što je upisano i intervencija koje je dijete imalo u toj ordinaciji.

Podrška reformi

Najavljenu reformu, prema rezultatima našeg istraživanja, podržava 73 % roditelja, 13% je protiv toga, a stav o tome nema 14% roditelja koji su ispunili upitnik. Zvaničnu podršku vraćanju ambulanti u škole i domove zdravlja, Ministarstvu zdravlja je nedavno uputila i Stomatološka komora.

Osnov dječije stomatologije je prevencija, a ciljanu prevenciju je, kako ističe Brajović, moguće odraditi samo pod državnim okvirom i kontrolom.

Iz Stomatološke komore upozorili su u dopisu Ministarstvu da su privatne zdravstvene ustanove uključivane u sistem javnog stomatološkog zdravstva stihijski, bez ikakvih kriterijuma i bez prethodnih analiza za stvarnom njihovom potrebom.

„Preko 15 godina odnosno od 2008. godine ne postoje podaci o oralnom zdravllju djece i omladine pa se pitamo na osnovu čega se cijeni efikasnost postojećeg modela zaštite, te planiranje finansijskih sredstava za njeno trenutno sprovođenje“, pitaju se iz Stomatološke komore u obraćanju koje su uputili ministru zdravlja Vojislavu Šimunu.

Podsjetili su da je, da bi se znalo da li trenutni model stomatološke zdravstvene zaštite ispravno funkcioniše, potrebno utvrditi tzv. KEP indeks djece od 12 godina u Crnoj Gori. To je međunarodni standard za procjenu stanja oralnog zdravlja populacije.

„Svjetska zdravstvena organizacija u svom pozivu Globalni ciljevi za oralno zdravlje 2020, između ostalog, navodi da bar 80% djece mladje od pet godina treba da ima sve zdrave zube, a dvanaestogodišnjaci treba da imaju KEP manji od 1,5 (dijete od 12 godina treba da ima sve zdrave zube osim jednog). Crna Gora je jedina država u Evropi koja nema Nacionalnu strategiju za prevenciju oralnih oboljenja djece i omladine i jedina država u Evropi koja nema preventivne programe čijim sprovođenjem bi se ostvarilo optimalno zdravlje djece i omladine i ostvarili ciljevi SZO uz veliku uštedu finansijskih sredstava. Prevenciią u stomatologiji je jeftina, jednostavną i daje rezultat“, istakli su, između ostalog, iz Stomatološke komore.

Smatraju da je javni interes da se redovno sprovode preventivni programi (još u vrtićima), da se sačuva oralno zdravlje stanovništva i smanje troškovi liječenja.

„U tom smislu zakonodavac bi morao da propiše preventivne stomatološke preglede kao obavezne i na taj način obaveže roditelje/staratelje da, po pozivu, dovode djecu na stomatološki pregled. Stomatološki pregled bi trebalo biti obavezan dio sistematskog pregleda djece prije upisa u vrtić i školu“, predlažu iz Stomatološke komore.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply