Ministarstvo, Zavod za školstvo i škole da uspostave internu proceduru za ekskurzije

Povodom učestalih dilema u odnosu na obavezu ugovaranja usluge organizovanja đačkih ekskurzija i programa „Škola u prirodi“ i eventualno izuzeće ovih usluga od primjene propisa iz oblasti javnih nabavki, Ministarstvo finansija preporučilo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Zavoda za školstvo, kao i osnovnim i srednjim školama da uspostave internu proceduru odobravanja, zbog blagovremenog planiranja i ugovaranja ovih usluga.

Iz Ministarstva finansija pojašnjavaju da obaveza ugovaranja u postupku javne nabavke postoji samo u slučaju kada škola neposredsno prikuplja sredstva učenika, te da škole nisu u obavezi da to urade u slučaju kada učenici novac uplaćuju turističkim agencijama.

Iz MF-a su naveli da je Zakonom o javnim nabavkama propisano između ostalog, da je javna nabavka skup poslova i aktivnosti koje sprovodi naručilac, u skladu sa ovim zakonom, radi nabavke robe, vršenja usluga ili izvođenja radova, za koje su obezbijeđena sredstva, bez obzira da li robe, usluge ili radovi imaju javnu namjenu.

Naglašavaju da su poslovi javnih nabavki: planiranje nabavke, sprovođenje postupka javne nabavke, izrada tenderske dokumentacije i drugih dokumenata, izrada ugovora o javnoj nabavci i praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci, kao i drugi poslovi povezani sa postupkom javne nabavke.

Odredbama Zakona o javnim nabavkama uređena su izuzeća od primjene ovog akta, među kojima su izuzeća od nabavke specifičnih predmeta.

“Navedene usluge nijesu prepoznate kao izuzeće od primjene Zakona, uz napomenu da obaveza ugovaranja u postupku javne nabavke postoji samo u slučaju kada škola neposredsno prikuplja sredstva učenika. U ovom slučaju, prikupljena sredstva imaju karakter javnih sredstava kojima raspolaže naručilac, koji je dužan da blagovremeno istraži tržište, planira i sprovede postupak ugovaranja usluge, a na osnovu iskazanog interesovanja učenika za organizaciju đačke ekskurzije i interesovaja za organizaciju iste na odreženoj ruti”, ističu u MF-u.

Naglasili su i da naručilac nije dužan da ugovori predmetnu uslugu kroz postupak javne nabavke u slučaju kada učenici vrše uplatu sredstava turističkoj agenciji.

“U ovom slučaju, Ministarstvo finansija preporučuje predstavnicima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Zavoda za školstvo, te osnovnih i srednjih škola da uspostave internu proceduru odobravanja, radi blagovremenog planiranja i ugovaranja ovih usluga”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: CDM

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply