Spasojević: Od 2021. do posljednje presude nijesmo ni imali prilike za primjenu novog zakona

Sudije Osnovnog suda u Baru, od kada je izmijenjen Krivični zakonik početkom 2022. godine, pa sve do presude izrečene I.S za nedozvoljene polne radnje, nijesu imale nijedan predmet koji se odnosi na ovo krivično djelo. Samim tim, kako je istakla predsjednica barskog Osnovnog suda Tamara Spasojević, nijesu ni bili u prilici da primijene nove zakonske odredbe, koje podrazumijevaju strože kazne za počinioce krivičnih djela protiv polne slobode.

“U prethodnoj izjavi, koja je prenijeta sa Primorskog portala, komentarisala sam sudsku praksu kada je riječ o slučajevima nedozvoljenih polnih radnjama nad maloljetnicima. Moja izjava se odnosila na period kada je bio na snazi ranije važeći Krivični zakonik koji je za ovo krivično djelo propisivao novčanu kaznu, ili kaznu zatvora do dvije godine. S obzirom na to da u periodu od 2021. godine do ovog konkretnog postupka nijesmo imali predmetno krivično djelo u svom radu, samim tim nijesmo ni imali prilike za primjenu novog zakona. Dakle, moja izjava da su se u ovom sudu izricale najstrože kazne odnosila se na period kada je bio na snazi ranije važeći Krivični zakonik”, kazala je Spasojević, reagujući da jučerašnji tekst objavljen na portal Roditelji.me.

Sudija istog Suda Valentina Vuković osudila je prošlog mejseca na samo 20 dana zatvora okrivljenog I.S. za nedozvoljene polne radnje nad maloljetnicom, nakon čega je Osnovno državno tužilaštvo, uz ocjenu da je presuda nezakonita, zatražilo žalbom njeno ukidanje.

Sudija Spasojević je podsjetila da je u julu 2023. kao dežurni sudija za istragu odredila pritvor u trajanju do 30 dana tada osumnjičenom I.S. iz Bara, upravo prepoznajući specifičnost i težinu krivičnog djela nedozvoljene polne radnje počinjenog prema maloljetnoj oštećenoj, a upravo saglasno novim odredbama Krivičnog zakona koji je na snazi.

Spasojević je potvrdila da je protiv presude tog suda K.br.134/23 od 19. aprila Osnovno državno tužilaštvo u Baru izjavilo žalbu 16. maja.

“Predmet će, čim se za to steknu zakonski uslovi, u najkraćem roku biti ekspedovan Višem sudu u Podgorici radi odlučivanja o istoj”, kazala je Spasojević.

Istakla je da je sudija samostalan i nezavistan u donošenju svojih odluka, te da se radi o nepravosnažnoj presudi.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply