Viši sud u Bijelom Polju opet oslobodio optuženog za seksualno zlostavljanje djevojčice

Sudsko vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim predsjedava sudija Dragan Mrdak, donijelo je opet ove sedmice oslobađajuću presudu M.V, starom 83 godine, koji je optužen za produženo krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba nad djetetom. Identičnu oslobađajuću presudu u ovom predmetu, isto Sudsko vijeće donijelo je i prošle godine, nakon čega je odlukom Apelacionog suda Crne Gore predmet vraćen na ponovno suđenje.

Za slučaj u kome je starac optužen za seksualno zlostavljanje tada sedmogodišnje djevojčice, Više državno tužilaštvo je, u završnici prvog suđenja, zatražilo kaznu od sedam godina zatvora, ali su uprkos tome sudija Mrdak i njegove kolege, procijenili da optužbe nisu dokazane i oslobodili M.V.

Epilog ovog slučaja biće poznat nakon odluke drugostepenog Apelacionog suda, kojem će žalbe uputiti advokat porodice i Više državno tužilaštva u Bijelom Polju.

Osamdesettrogodišnji M.V. je, prema navodima optužnice, seksualno zlostavljao djevojčicu u više navrata, sve dok se 20. juna 2022. godine ona nije povjerila roditeljima, kada je i policija obaviještena o tim sumnjama. Starcu, koji je inače komšija i rođak djevojčicine porodice, tada je određen pritvor, ali se na slobodi našao već nakon nekoliko dana.

Uslijedio je višemjesečni proces, najprije u Osnovnom, a potom i u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju. Optužnica je konačno potvrđena u Višem sudu Bijelo Polje 14. novembra 2022. Kako je tada utvrđeno, M.V. je krivična djela nedozvoljenih polnih radnji i obljube nad djetetom ponavljao više puta, a pretpostavlja se prema svjedočenju da je to trajalo i dvije godine. Sve se dešavalo na imanjima gdje žive ove dvije porodice.

Prema navodima optužnice, M.V. je 20. juna 2022. pored seoskog puta, na livadi koja je vlasništvo porodice djevojčice, nedaleko od kuće u kojoj i žive, izvršio nedozvoljene polne radnje sa djetetom na način što je dodirivao po tijelu, ljubio u usta, lizao po usnama, zavrtao joj majicu i grizao je po stomaku, govorio joj da mu sjedne u krilo, dodirivao je po njenom polnom organu preko donjeg veša. To je, kako piše, dešavalo više puta i u ranijem periodu tokom 2022. u šumi i na terasi njegove kuće. Tužilaštvo je, na osnovu dokaza, utvrdilo da je pri tom on bio sposoban da shvati značaj svog djela i postupaka.

Viši državni tužilac Hasan Lukač utvrdio je, na osnovu svjedočenja optuženog, da je njegova odbrana potpuno nelogična, neosnovana, usmjerena na izbjegavanje krivice i u suprotnosti je sa predloženim dokazima.

Sa druge strane, Sudsko vijeće, sudije Mrdaka, navelo je u oslobaćojućoj presudi da ponašanje okrivljenog prema oštećenoj djevojčici ni u kom slučaju nije imalo nijedan atribut izražavanja seksualnosti, niti je u bilo kojem smislu na taj način okrivljeni pokušavao da zadovolji svoj polni nagon.

„To ponašanje je takođe, po ocjeni suda, nekad bilo uobičajeno, međutim za današnje vrijeme neuobičajeno ponašanje djeda prema maloj djeci, ali isto nije prelazilo mjeru moralnosti i dobrog ukusa, kako je to utvrdila vještak psiholog „kod okrivljenog se ne uočava promjena moralnosti i životnog stila…“ Iz svih navedenih razloga sud je u potpunosti prihvatio odbranu okrivljenog”, stoji u presudi donijetoj na prvom  suđenju.

Navodi se, između ostalog, i da je imajući u vidu porijeklo okrivljenog, njegovu životnu dob, socijalno ekonomski milje u kojem je rastao i u kojem sad živi, sud stanovišta da i u vrijeme kada je kod okrivljenog postojala seksualnost, nije je ispoljavao na način kako je to opisala oštećena.

„Naprotiv svi izvedeni dokazi upućuju na to da je optuženi volio malu djecu, bez obzira da li su mu rod ili ne, volio da se igra sa njima, volio da mu sjednu u krilo da ih mazi,davao im pare za čokoladu, kao i na to da se tada nije ponašao u cilju zadovoljenja polnog nagona, već da je predstavljalo „diranje“ u cilju maženja i igranja djeda sa unučadima kako je okrivljeni i doživljavao oštećenu i ni u kom slučaju nije imalo obilježje seksualnog akta”, piše u oslobađajućoj presudi, koja je u februaru poništena odlukom Apelacionog suda. 

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply