Nezaposlenim ženama iz Pljevalja po 30 eura

Opština Pljevlja pozvala je žene koje su bile na evidenciji Biroa rada 8. marta ove godine da se prijave za jednokratnu novčanu pomoć od 30 eura.

Pravo na jednokratnu finansijsku pomoć se ostvaruje podnošenjem zahtjeva, koji se popunjava na licu mjesta, uz obavezno dostavljanje kopije bankovne kartice i lične karte.

Zahtjevi se podnose od 22. do 26. aprila godine u Domu Vojske Crne Gore u periodu od 10 do 14 časova.

Pravo na jednokratnu finansijsku pomoć u iznosu od 30 eura ima oko 1.300 nezaposlenih Pljevljanki, a Opština će za ove namjene izdvojiti oko 40 hiljada eura.

Izvor: Adria

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply