Crna Gora potpisala Deklaraciju o djeci, mladima i klimatskim promjenama

Foto: UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić

Kao odgovor na rastući i jedinstven uticaj klimatske krize na djecu, Vlada Crne Gore danas se pridružila državama svijeta, njih preko 40, koje su potpisale Deklaraciju o djeci, mladima i klimatskim promjenama. Deklaracija je potpisana na događaju sa mladima, koji je organizovan u Podgorici.

“Svjesni smo rizika da djeca najviše trpe posljedice klimatskih promjena i njihov glas se mora čuti. Samo zajednički možemo razvijati rješenja kako bi se suočili s izazovima koje sa sobom nose klimatske promjene. Potpisivanje Deklaracije o djeci, mladima i klimatskim promjenama pokazatelj je da se problem shvata ozbiljno i da Vlada Crne Gore preduzima korake da se na pravi način razvijaju rješenja za izazove s kojima se suočavamo. U saradnji s UNICEF-om u Crnoj Gori, radićemo na razvoju akcionih planova za implementaciju mjera iz same Deklaracije”, rekao je Dragoslav Šćekić, potpredsjednik Vlade Crne Gore i predsjednik Savjeta za prava djeteta nakon potpisivanja Deklaracije u ime Vlade Crne Gore.

Tokom ceremonije, mladi iz Crne Gore podijelili su svoje brige u vezi sa klimatskom krizom, kao i prijedloge za hitne akcije koje uključuju politike koje nacionalne i lokalne vlasti mogu da usvoje.

Foto: UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić

“Većina starijih ljudi ne misli da je problem globalnog zagrijavanja tako hitan kao mladi. Čini mi se da ljudi misle da će se ovaj problem riješiti u neko drugo vrijeme, ali nema drugog vremena. Glasovi mladih su bitni, jer mladi su ti koji će morati da rješavaju većinu ovih problema”, kazala je osamnaestogodišnja Lejla Srdanović.

Foto: UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić

Njen prijatelj, sedamnaestogodišnji Emir Alković objasnio je: “Iako mi, mladi, nijesmo odgovorni za klimatske promjene, one će imati veliki uticaj na nas. Zato želimo da u školama vidimo više obrazovanja na temu održivog razvoja. Moramo sačuvati vodu i šume, jer nam šume trebaju za čist vazduh. I svako mora dati doprinos kako bismo sačuvali planetu.”

Foto: UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić

“Potpisivanjem Deklaracije Crna Gora se obavezala da radi sa djecom i mladima na identifikovanju i preduzimanju akcija koje će budućim generacijama obezbijediti čistu, zdravu i održivu životnu sredinu. Radujemo se nastavku saradnje s Vladom kako bismo je podržali da sprovede ovu Deklaraciju i postigne realne rezultate za djecu”, poručila je na ovom događaju Ređina De Dominićis, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju i specijalna koordinatorka za odgovor na izbjegličku i migrantsku krizu u Evropi.

Foto: UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić

“Čovječanstvo je u ratu s prirodom. Aktivnosti naše ’civilizacije’, bez sumnje, predstavljaju zločin protiv mladih i života na Zemlji. Najvažniji i najhitniji zadatak u istoriji čovječanstva je brza tranzicija (za manje od 25, a vjerovatno i za manje od 20 godina) sa sadašnjeg neodrživog društva na društvo koje je organizovano na održiv način. Moje mišljenje je da je jedino rješenje da poboljšamo i oplemenimo sadašnji demokratski sistem, zasnovan na zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti, tako što ćemo uvesti i četvrtu vlast, a to je naučna ili vlast znanja”, poručio je prof. dr Dragan Hajduković na današnjem potpisivanju Deklaracije.

Deklaracija je prvo obavezivanje te vrste da se ubrza sprovođenje inkluzivnih klimatskih politika i akcija po mjeri djeteta na nacionalnom i globalnom nivou. Kao jedan od čuvara Deklaracije, UNICEF radi s vladama, uključujući i Vladu Crne Gore, da podrži njeno usvajanje i primjenu. Sve države članice Ujedinjenih nacija pozvane su da je potpišu.

U Evropi, Crna Gora se pridružila vladama Albanije, Jermenije, Belgije, Bugarske, Njemačke, Mađarske, Luksemburga, Monaka, Holandije, Sjeverne Makedonije, Norveške, Švedske, Slovenije i Španije u usvajanju ove Deklaracije.

Da bi podržao primjenu Deklaracije, UNICEF radi s vladama i partnerima na prilagođavanju i jačanju postojećih sistema na koje se djeca oslanjaju, uključujući obrazovni, zdravstveni i sistem socijalne zaštite, kako bi se osiguralo da servisi mogu da izdrže i odgovore na efekte klimatskih promjena i ublaže rizike.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply