Kakva su vaša iskustva sa stomatološkim uslugama za djecu

Pozivamo roditelje da podijele sa nama kakva su iskustva sa stomatološkim uslugama koje dobijaju njihova djeca, posebno u ambulantama koje imaju ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zanima nas koliko su zadovoljni kvalitetom ovih zdravstvenih usluga, kao i da li su do sada nailazili na neke probleme prilikom ostvarivanja ovih prava, koja osim djece besplatno imaju i studenti, trudnice, porodilje i stariji od 65 godina.  

Od roditelja očekujemo da iznesu svoj stav i o najavljenom vraćanju stomatoloških ambulanti u obrazovne ustanove.

Kroz ovo novinarsko istraživanje poseban dio posvetili smo djeci sa smetnjama u razvoju. Od njihovih roditelja očekujemo da prenesu da li su i u kolikoj mjeri zadovoljni dostupnošću stomatoloških usluga.

Upitnik je anoniman.

 

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply