Počela obuka zdravstvenih radnika o njezi novorođenčadi

U cilju unapređenja kvaliteta njege u porodilištima u Crnoj Gori, danas je u Podgorici počela obuka za zdravstvene radnike koju organizuje Ministarstvo zdravlja u saradnji sa UNICEF-om i LDS Chariteis, američkom organizacijom koja radi po protokolima američke Akademije za pedijatriju.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, obuka će trajati tri dana, a zdravstveni radnici iz svih crnogorskih porodilišta intenzivno će se obučavati o osnovnoj njezi novorođenčadi i beba male porođajne težine, kao i o reanimaciji novorođene djece.

Edukatori iz svih porodilišta, koji će pohađati obuku, nakon usvojenih znanja i vješetina stečenih tokom intenzivnog treninga, uz podršku nacionalnih trenera, prenijeće svoja iskustva kolegama u matičnim ustanovama, ali i obilaziti sva porodilšta tokom 2024.godine kako bi osigurali praksu usvajanja i održavanja vještina o njezi novorođenčadi.

“Obuke koje organizuje Ministarstvo u saradnji sa UNICEF-om i kolegama iz američke Akademije za pedijatriju dio su Akcionog plana za realizaviju mjera utvrđenih Procjenom kvaliteta njege porodilja i novorođenčadi, koja je sprovedena tokom 2023. godine u osam porodilišta u Crnoj Gori (Podgorica, Nikšić, Berane, Bijelo Polje, Pljevlja, Cetinje, Kotor, Bar), četiri stacionara koji pružaju urgentnu akušersku njegu (Ulcinj, Rožaje, Mojkovac i Plav) i Centru za neonatologiju u Podgorici”, ističu iz resora zdravlja.

Podsjećaju da je izvještaj predstavljen u februaru 2024. godine, a jedna od ključnih preporuka istraživanja upravo je obuka svih zdravstvenih radnika prisutnih na porođaju o reanimaciji novorođenčadi, kako bi se spasili životi beba i smanjio rizik od razvojnih teškoća.

“Američki LDS Charities, za sva porodilišta obezbijedio je opremu za obuku o reanimaciji novorođenčadi (lutke-simulatori i medicinska sredstva koji će se korisititi samo za potrebe obuka). Takođe, obezbijeđena je donacija pulsnih oksimetara za novorođenčad koji će biti raspodijeljeni po zdravstvenim ustanovama, dok će bCPAP aparat, biti doniran Kliničkom centru Crne Gore (Centar za neonatologiju i Porodilište) i Kliničko bolničkim centrima u Kotoru i Beranama uz obuku o njihovom pravilnom korišćenju”, zaključili su iz Ministarstva zdravlja.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply