Kakvo je vaše iskustvo sa prenatalnim testovima?

Ako ste trudnica ili ste se porodili u posljednjih nekoliko godina u Crnoj Gori želimo da čujemo vaše iskustvo sa prenatalnim testovima.

Ova ispitivanja, čije troškove ne pokriva Fond za zdravstveno osiguranje, postala su posljednjih godina gotovo obavezni dio vođenja trudnoće.

Riječ je o neinvazivnim skrining testovima koji procenjuju rizik od određenih genskih stanja ili hromozomskih abnormalnosti kod fetusa u razvoju tokom trudnoće.

Za potrebe ovog novinarskog istraživanja posebno nas zanima da li ste odluku o tome da radite prenatalni test donijeli sami ili je na tome insistirao ginekolog koji vodi trudnoću. Važno nam je da znamo iz kojeg razloga ste dobili takvu preporuku i na koji način ste prošli kroz to iskustvo.

Rezultati dobijeni upitnikom, koji je anoniman, biće korišćeni isključivo za potrebe ovog novinarskog istraživanja.

Istraživanje je dio projekta koji portal Roditelji.me sprovodi u saradnji sa BIRN Crna Gora.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply