Inicijativa roditelja iz Tivta: Zajedno do inkluzivnijeg obrazovanja

Na inicijativu Školskog odbora i Savjeta roditelja OŠ “Drago Milović” okupili su se roditelji djece sa posebnim obrazovnim potrebama iz Tivta, koji će se u narednom period zalagati za adekvatnu inkluziju i bolje uslove za školovanje i odrastanje učenika sa poteškoćama.

Prvi sastanak održan je prošlog petka, a želja organizatora bila je da kreiraju intimni kutak za razmjenu mišljenja i iskustava na temu inkluzivnog obrazovanja.

“Kako je ovo bio uvodni sastanak, na početku su detaljno predočeni zakonski okviri koji definišu ciljeve vaspitanja i obrazovanja djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju”, naveli su inicijatori okupljanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

Ističu da je u obrazovnom sistemu važno obezbijediti jednake mogućnosti i adekvatne uslove, kao i pravovremeno usmjeravanje i uključivanje u odgovarajući program, individualni pristup, organizovanje vaspitanja i obrazovanja što bliže mjestu boravka, kao i prilagođavanje nastave, opreme i nastavnih sredstava.

“Na sastanku su razmatrani i institucionalni i međuinstitucionalni mehanizmi za pokretanje i primjenu prava iz inkluzivnog obrazovanja, te predočeni koraci u procesu ostvarivanju ovih prava”.

Prije svega, ukazano je na sljedeće pojmove shodno Zakonu o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama:

• Djeca sa teškoćama u razvoju su djeca sa govorno-jezičkim teškoćama, poremećajima u ponašanju, teškim hroničnim oboljenjima, dugotrajno bolesna djeca i druga djeca koja imaju poteškoće u učenju i teškoće uzrokovane emocionalnim, socijalnim, jezičkim i kulturološkim preprekama.

• Djeca sa smetnjama u razvoju su djeca sa tjelesnom, intelektualnom, senzornom smetnjom, djeca sa kombinovanim smetnjama i smetnjama iz spektra autizma.

Pored pravnih normi, u atmosferi jednakosti prisutni roditelji razmijenili su iskustva, kao i izazove i prepreke. Zaključak roditelja je da je stručni saradnik – defektolog neophodni nosilac inkluzivnog obrazovanja, te da će se shodno ovoj činjenici usmjeriti dalje djelovanje roditelja”, naveli su inicijatori radne grupe djece sa posebnim obrazovnim potrebama iz Tivta.

Kako su kazali, prisutni na sastanku izrazili su veliki elan za daljim radom i udruživanjem.

Svi roditelji koji nisu bili u mogućnosti da budu na prvom sastanku mogu ih kontaktirati putem e-mail adrese [email protected] ili posredstvom predstavnika svog odjeljenja u Savjetu roditelja u OŠ “Drago Milović”.

Posebnu zahvalnost uputili su direktorici Doma zdravlja u Tivtu, pedijatrici dr Danici Stevović, koja je, cijeneći važnost ove teme pružila podršku i obezbijedila konferencijsku salu za potrebe održavanja sastanka.

“Nadamo se da će Osnovna škola za neku narednu priliku biti u mogućnosti da izađe u susret”, saopštili su roditelji.

Izvor: RTV Tivat

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply