MPNI: Komisija za premještaj učenika danas će donijeti odluku o izvršenju vaspitne mjere

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) su saopštili da će Komisija za premještaj učenika danas održati sastanak i donijeti odluku o izvršenju vaspitne mjere.

Iz tog resora su istakli da osuđuju ovakve oblike ponašanja i da će insistirati na adekvatnim zakonskim rješenjima kojima će se ova pitanja riješiti i pooštriti kaznena politika.

Oni su to kazali povodom informacije da je juče u OŠ “Savo Pejanović” došlo do incidenta kada je učenik tokom časa provocirao i fizički nasrnuo na nastavnika na zamjeni.

Dodali su da će uprava OŠ “Savo Pejanović” u Podgorici odmah prikupiti informacije i postupiti u skladu sa propisima.

“Povodom incidenta u JU OŠ ,,Savo Pejanović” u Podgorici, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija se u skladu sa svojim nadležnostima obratilo upravi škole koja nas je informisala da je na času došlo do incidenta između učenika i nastavnika”, dodali su.

Iz MPNI su pojasnili da je škola ranije izrekla učeniku devetog razreda vaspitnu mjeru premještaj u drugu školu.

“Škola se obratila Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija zahtjevom za obrazovanje komisije koja će odlučiti o izvršenju vaspitne mjere. Saglasno odredbi člana 66a stav 2 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Ministarstvo je obrazovalo Komisiju za premještaj učenika. U skladu sa odredbom člana 66a stav 3, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, ,,Komisija prije donošenja odluke obavezno pribavlja mišljenje roditelja i direktora škole u koju se učenik premješta”, piše u saopštenju.

Naglasili su da se komisija obratila roditeljima učenika koji su odgovorili da “nisu saglasni sa vaspitnom mjerom”.

“Komisija se obratila direktorima četiri osnovne škole u Podgorici. Dvije škole još uvijek nijesu dostavile odgovor, a jedna je obavijestila Komisiju da ,,nema mogućnost da upiše učenika devetog razreda”. Upravo juče, jedna obrazovno-vaspitna ustanova kojoj se Komisija obratila je odgovorila da ima mjesta za prijem učenika kojem je JU OŠ ,,Savo Pejanović” izrekla vaspitnu mjeru premještaj u drugu školu”, dodaje se.

Oni su napomenuli da je učenik pohađao nastavu u JU OŠ ,,Savo Pejanović” od 1. do 7. razreda.

“Krajem 7. razreda je, po dogovoru sa prethodnim direktorom i roditeljima, prešao u JU OŠ ,,Maksim Gorki”, zatim u JU OŠ ,,Vojin Popović ” na Drezgi. Iz te škole je početkom 9. razreda prešao ponovo u JU OŠ ,,Savo Pejanović”, dodali su iz Ministarstva.

Oni su istakli da je za danas zakazan sastanak sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja i Centra za socijalni rad kako bi se što prije obavio razgovor sa učenikom, a na sastanak će biti pozvan i Ombudsman.

Izvor: Vijesti

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply