Opština Bar opredijelila 45 hiljada eura za medicinski potpomognutu oplodnju

Opština Bar raspisala je javni poziv za raspodjelu sredstava za medicinski potpomognutu oplodnju, a zainteresovani se mogu prijaviti do kraja marta.

Odlukom o budžetu Opštine za 2024. opredijeljeno je  45.000 eura za naknadu troškova u vezi sa ostvarivanjem prava na liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje. Kako je saopšteno iz barske lokalne uprave, na osnovu ovog poziva bračni, odnosno vanbračni supružnici, kao i žene koje ne žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, mogu ostvariti pravo na iznos do 3.000 eura. Uslov je da imaju prebivalište u opštini Bar i da su iskoristili pravo na liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje na teret troškova obaveznog zdravstvenog osiguranja.

“Predmet javnog poziva je i dodjela iznosa od 1.500 eura bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima, odnosno ženi koja ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, sa prebivalištem u opštini Bar, koji započinju ili su već započeli liječenje neplodnosti primjenom postupka medicinski potpomognute oplodnje”.

Rok za dostavljanje prijava sa potrebnom dokumentacijom je trideset dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno do 21. marta.

Prijava sa pratećom dokumentacijom se šalje putem e-mail adrese [email protected]  ili predaje u Građanskom birou Opštine Bar, sa naznakom “Za Komisiju za MPO“.

Dodatne informacije o svim pitanjima od značaja za prijavljivanje na ovaj javni poziv mogu se dobiti svakog radnog dana od 7 do 15 u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu (kancelarija broj 208), pozivom na broj 030 301 486 ili putem e-mail adrese [email protected]

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply