Naknada za novorođenče veća za 32 eura

Naknada za novorođenče u narednih šest mjeseci, nakon posljednjeg usklađivanja osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite, iznosiće 986,17 eura, umjesto dosadašnjih 953,28. Porodicama koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja, koje su do sada na osnovu rođenja bebe dobijale 1.059,2, ubuduće će biti isplaćivano 1.095,74 eura.

Naknada po osnovu rođenja djeteta za roditelja koji je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore ubuduće će iznositi 105,5 eura mjesečno.

Uvećanje naknada kroz polugodišnje usklađivanje ne odnosi se na dodatak koji dobijaju sva djeca do 18 godina. Razlog za to je, kako je ranije pojašnjeno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, što predlagači izmjena Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kojim su uvedeni dječiji dodaci u iznosu od 30 eura, nijesu ni predvidjeli mogućnost uvećanja na ovaj način.

Lična invalidnina u narednom šestomjesečnom periodu iznosiće 297,36 eura, a dodatak za njegu i pomoć 87,24 eura

Korisnici socijalnih davanja primaće u narednih šest mjeseci za 2,93 eura veću socijalu nego do sada. Posljednjim, januarskim usklađivanjem, socijalna pomoć za pojedinca uvećana je sa 84,98 na 87,91 euro.

Pomoć za dvočlanu porodicu u narednom periodu iznosiće 105,57 eura, što je za 3,52 eura više nego dosad (povećanje sa 102,05 eura). Materijalno obezbjeđenje za tročlanu porodicu sada je veće za 4,23 eura i iznosi 126,73 eura (uvećanje sa 122,5 eura). Za četvoročlanu porodicu socijala je sada za 4,99 eura veća i iznosi 149,59 eura (uvećanje sa 144,6 eura), dok će petočlana familija u narednom periodu primati 5,77 eura više, odnosno 167,14 eura (uvećanje sa 161,37 eura).

Odlukom koju je Ministarstvo rada i socijalnog staranja donijelo 5. februara predviđeno je da će lice koje je bilo dijete bez roditeljskog staranja ubuduće primati 167,14 eura. Lična invalidnina iznosiće 297,36 eura mjesečno. Lice koje nije korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć, u skladu sa Zakonom o socijalnoj dječijoj zaštiti, na ime lične invalidnine primaće 188,3 eura.

Dodatak za njegu i pomoć u narednom šestomjesečnom periodu iznosiće 87,24 eura, dok su troškovi sahrane određeni na 436,3 eura.

Roditelj/staratelj korisnika prava na ličnu invalidninu mjesečno će primati 257,64 eura.

Usklađivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite obavlja u skladu sa čl. 38 i 58 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Tim odredbama je propisano da se usklađivanje vrši polugodišnje (1. januara i 1. jula tekuće godine) sa kretanjem troškova života i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore na osnovu statističkih podataka za prethodno polugodište u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta, odnosno pada troškova života i polovine procenta rasta, odnosno pada zarada.

Izvor: Dan

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply