Počele prijave za podršku podstanarima u Glavnom gradu

Glavni grad Podgorica raspisao je juče javni poziv za podršku podstanarima. Pravo na naknadu dijela troškova zakupnine imaju podstanari sa prebivalištem u Podgorici, a subvencioniranje se odobrava na period od 12 mjeseci, nakon čega se konkurs obnavlja. Planirani mjesečni iznos koji podstanari dobijaju na ovaj način je 50 eura.

“I ove godine nastavljamo sa realizacijom programa podrške podstanarima imajući u vidu, složenu socio-ekonomsku situaciju, kao i činjenicu da veliki broj građana/ki nema riješeno stambeno pitanje”, saopšteno je iz Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada.

Komisija će, na osnovu dobijenih podataka, utvrditi konačnu rang listu, a nakon sprovedene procedure pristupiće se potpisivanju ugovora o naknadi dijela troškova zakupnine, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze zakupca i Glavnog grada.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja.

Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na adresu: Sekretarijat za socijalno staranje, Ul. Vuka Karadžića broj 16.

Detalji u vezi sa javnim pozivom i obrazac prijave dostupni su na ovom LINKU.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply