Od danas prijave za program roditeljstva u Tivtu

Ukoliko ste iz Tivta i roditelj/staratelj ste djeteta uzrasta dvije do devet godina, možete se prijaviti za novi ciklus besplatnog dvanaestonedjeljnog programa roditeljstva Brižne porodice, koji sprovodi udruženje Roditelji.  Ovaj program za roditelja iz Tivta dio je projekta „Borba protiv nasilja nad djecom kroz uspostavljanje prvog Help centra za podršku u Crnoj Gori – FromPeople2People – Pe2Pe”, koji se realizuje u okviru IPA Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu, kofinansiran od strane EU. Realizujemo ga i u saradnji sa Gradskom bibliotekom Tivat, gdje će se održavati sesije.

Svi koji su zainteresovani da učestvuju mogu poslati prijavu sa kontakt podacima, imenom, prezimenom i uzrastom djeteta, sa naslovom mail-a “Program u Tivtu” na e-mail adresu [email protected].

Program počinje 5. februara, a susreti sa roditeljima biće organizovani jednom sedmično, svakog ponedjeljka od 17 h,  u trajanju od dva sata.

Program Brižne porodice u Tivtu vodiće psihološkinje Ivana Vukšić i Katarina Vukadinović, a namijenjen je roditeljima koji žele da unaprijede komunikaciju i kvalitet odnosa sa djetetom, ali i riješe konkretan izazov/problem kada je roditeljstvo u pitanju.

Rad tokom sprovođenja programa je organizovan u maloj grupi, a svaki od roditelja na početku određuje jedan konkretan cilj u odnosu sa djetetom na kojem želi da radi tokom dvanaestonedjeljne obuke. Na taj način roditelj na konkretnom primjeru vježba nove vještine, koje kasnije može primijeniti na sve ostale poteškoće u vaspitanju. Osim toga, rješavajući konkretan problem, roditelj mijenja cjelokupan odnos sa djetetom. Program je koncipiran tako da iz sedmice u sedmicu roditelji usvajaju po jedan princip u vaspitanju, počevši od izgradnje odnosa sa djetetom, pa sve do postavljanja granica. Dobijaće konkretne zadatke koje treba da vježbaju sa djetetom kod kuće, ali to nijesu aktivnosti koje iziskuju dodatno vrijeme, već se odnose na situacije koje se inače događaju i dio su svakodnevice.

Program Brižne porodice, ranije poznat pod nazivom Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje, udruženje Roditelji realizuje od 2018. godine, uz podršku UNICEF-a i EU u Crnoj Gori.

Nastao je kao plod partnerstva univerziteta Oksford, Kejptaun i Bangor kao i Klovnova bez granica iz Južne Afrike. Program je do sada realizovan u više zemalja širom svijeta, od Južne Afrike, preko Tajlanda, Filipina, Sudana i mnogih drugih, a u Crnoj Gori se sprovodi u saradnji sa UNICEF-om i EU.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply