Jakšić Stojanović: Ukidanje eksterne mature je glupost

Foto: Screenshot TV Vijesti

Ukidanje eksterne mature je glupost, jer je to nešto što postoji u svim razvijenim obrazovnim sistemima Evrope. To bi značilo da se vraćamo nekoliko koraka unazad, ocijenila je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Ona je, gostujući u Bojama jutra TV Vijesti, istakla da će početkom decembra biti izmijenjen pravilnik kojim se regulišu eksterna polaganja, te će na taj način biti izbjegnuta bilo kakva mogućnost da se ponovi situacija od prošle godine, kada su utvrđene brojne neregularnosti tokom i nakon ispita.

“Sve zemlje koje su poznate i prepoznate po kvalitetnom obrazovanju imaju eksternu maturu. Finska od 1919. godine ima nezavisno tijelo koje se bavi testiranjem. Mi smo imali problem, očigledno je bio prisutan godinama, samo je prošle godine situacija eskalirala. Neko se dosjetio da je rješenje toga da taj problem ne riješimo, nego da ga samo prebacimo na drugi nivo, da praktično vruć krompir sa nivoa srednjeg prebacimo na visoko obrazovanje”, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je istakla da je formirana radna grupa, koju čine predstavnici Ministarstva, Ispitnog centra i Centra za stručno obrazovanje, te da se već radi na izmjenama pravilnika kojim se reguliše polaganje maturskog, odnosno stručnog ispita.

“Na taj način ćemo regulisati sva ova pitanja tako da neće biti moguće da se situacija od prošle godine ponovi. Ključne izmjene u pravilniku se odnose na uvođenje dva test- administratora u učionici. Oni će biti plaćeni, imaće prava ali će preuzeti i odgovornost. Za svako kršenje snosiće se odgovornost. Uvode se ugovori o angažmanu, a prvi put je raspisan i javni poziv za ocjenjivače”,  kazala je Jakšić Stojanović, dodajući da je uvažena većina preporuka sa okruglog stola, održanog prije nekoliko mjeseci zbog izazova u organizovanju maturskog ispita.

Ministarka smatra da treba vratiti nadležnosti Ispitnom centru, jer je to institucija koja je osnovana kako bi sprovodila testiranja.

Podsjetila je i na to da još nije poznat epilog izviđaja tužilaca povodom slučaja sa eksterne mature od prošle godine.

“Iako se približava novo testiranje ni mi kao Ministarstvo, a ni cjelokupna crnogorska javnost, nemamo informaciju ko je zakazao u tom procesu, ko je kriv, ko će da snosi odgovornost… Mislim da je to jedna od tema koja mora imati prioritet u narednom periodu, osim lažnih diploma, kako bismo poslali poruku prije novog testiranja da svi oblici neetičkih ponašanja moraju biti adekvatno procesuirani i kažnjeni”, naglasila je Jakšić Stojanović.

Mnogo izazova

Stanje u obrazovnom sektoru Crne Gore ocijenila je prilično izazovnim.

“Mislim da toga treba da budemo svjesni i da krenemo od nekih najbanalnijih stvari. Urgentno je sve, zato što u obrazovnom sistemu ima toliko problema. Imamo problem sa infrastrukturom, nedostaje određen broj škola, posebno kad je u pitanju Podgorica i primorje. U školama u kojima se realizuje nastava nisu adekvatni uslovi, nedostaje prostora, tako da su neke škole prinuđene da organizuju rad u tri, četiri, neke čak i u pet smjena. To jako komplikuje i organizaciju i život prosvjetnim radnicima i roditeljima, kao i djeci zbog vannastavnih aktivnosti i svega ostalog što nisu u mogućnosti da isprate u školi. Imamo problem sa prevozom, posebno kad je u pitanju sjever. Jedan od problema je i nepostojanje opreme, govorimo o digitalizaciji i nekim savremenim uslovima rada, a u pojedinim školama imamo kasetofone stare po 30 ili 40 godina”, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona smatra da su u prethopdnom periodu propuštene neke važne prilike, odnosno da nismo uradili onoliko koliko smo mogli.

Smatra da problema ima i kada je riječ o nastavnim planovima i programima.

“To nije stvar mojeg subjektivnog doživljaja, nego nešto što je pokazalo i eksterno testiranje, imamo veliki nesklad između broja diploma Luča i rezultata koji se ostvare na eksternom testiranju, imamo rezultate PISA testiranja. Nažalost, meni se čini da nikad niko nije pogledao rezultate tog testiranja, a oni tome služe da bismo vidjeli šta je to gdje griješimo i kako da se pripremimo za naredni period  I koncipiramo nastavne planove i programe da budu kvalitetniji, a naši đaci konkurentniji na obrazovnom tržiđšti”, kazala je ministarka prosvjete.

Dosadašnje reforme unazadile obrazovni sistem

Prema njenim riječima, dosadašnje reforme sprovedene su bez ikakve temeljne, studiozne analize.

“Kada se podvuče crta mislim da su te reforme prilično unazadile obrazovni sistem”; smatra Jakšić Stojanović.

Dodaje da su jedan od problema i udžbenici.

Reforma obrazovnog sistema je proces, kako je navela, za koji treba vrijeme, te ona sigurno neću biti neko ko će pripremiti reformu koja će da se realizuje od septembra.

“To neću učiniti jer sam prosvjetni radnik i roditelj i zaista želim najbolje ovom društvo i našim đacima. Od 2024. godine ćemo krenuti u formiranje timova koji će dobiti zadatke da analiziraju šta je to što je u našim planovima i programima dobro, a šta loše. Formiraćemo timove koji će da se pozabave analizom eksterne mature, kao i analiziranjem PISA testiranja. Formiraćemo timove koji će da se bave analizom uspješnih obrazovnih modela poput onih u skandinavskim zemljama, da vidimo šta je to šta bismo od njih mogli ovdje da primijenimo. Ono što je jako važno je da uključimo što više ljudi koji imaju znanje, vještine i kompetencije da se ovim problemom bave. Tek nakon te analize možemo govoriti o nekim modelima i reformi obrazovnog sistema. To je ozbiljan proces i najoptimističniji scenario je da za to treba nekih godinu do godinu i po. Sve drugo bi bilo zaista neozbiljno i sigurna sam da bi bila samo reforma radi reforme, o kojoj bi pričali u medijima, a to zaista ne bi dalo nikakve rezultate”, ocijenila je Jakšić Stojanović.

Radna grupa analizira uvođenje asistenata

Govoreći o prevenciji vršnjačkog nasilja i bezbjednosti u školama, ministarka se osvrnula na najavljeno uvođenje asistenata za zaštitu od nasilja. Kako ističe, nije sigurna da je to dobro rješenje, pa je iz tog razloga i pokrenula da se preispita ova odluka.

Kako je obavijestila, program obuke za asistente završen je u Policijskoj akademiji za ukupno 60 polaznika. “Planirano je da se oni od drugog polugodišta uključe u nastavni proces. Nisam sigurna da je ovo najbolje rješenje, nisam sigurna ni da je ono usklađeno sa zakonom. Formirala sam radnu grupu koja se bavi ovim programom. Asistenti za zaštitu od nasilja nisu isto što i zaštitari. Tu imamo neke vrlo specifične nadležnosti koje moramo provjeriti. Mogli su se prijaviti ljudi koji imaju završenu srednju školu i položen vozački ispit B kategorije. To su bili uslovi za prijavu i mislim da narednih dana treba da uradimo analizu tog programa, da se konsultujemo sa kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih institucija, poput Centra za stručno obrazovanje i da zajedno vidimo da li je to rješenje ad hoc, koje nam neće pomoći u onome što smo željeli da postignemo, ili je ono dobro”, rekla je Jakšić Stojanović.

U školi u Sutivanu nastava opet redovna

Novoimenovana ministarka prosvjete kazala je da je, nakon dešavanja u OŠ “9. Maj” u Sutivanu, nastava od danas redovna.

Nakon prijave da je jedan učenik devetog razreda prijetio ostalim đacima da će ih pobiti i da je na njegovom spisku za odstrijel 26 osoba, državni sekretari Dragana Babović i Dragan Bojović su posjetili školu, te obavili razgovor sa direktorom škole, razrednim starješinom, predmetnim nastavnicima I predstavnicima roditelja.

“Reagovali smo onako, kako je jedino ispravno, a to je uključivanjem Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Centar bezbjednosti Bijelo Polje, Ministarstva rada i socijalnog staranja, kako bi se uključila socijalna radnica iz Centra za socijalni rad. Pošto se radi o djetetu, konsultovali smo se i sa Ombudsmanom, a uključili smo i Ministarstvo zdravlja, odnosno određene zdravstvene ustanove. U toku vikenda su sprovedene sve neophodne aktivnosti, o kojima ne mogu detaljnije govoriti zbog činjenice da se radi o maloljetnom djetetu. Međutim, stvoreni su svi uslovi da se danas nastava odvija potpuno  neometano i u punom kapacitetu”, rekla je Jakšić Stojanović i dodala da učenik koji je prijetio ostalim đacima nije na nastavi.

Izvor: TV Vijesti

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply