Odluka lokalnog parlamenta: Za svu djecu u Pljevljima dodatak 30 eura

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su danas odluku o isplati po 30 eura dječijeg dodatka svoj djeci u Pljevljima, a po 50 eura djeci čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, dodatka za njegu i pomoć i lične invalidnine.

Odluku o finansijskoj podršci porodicama sa djecom podržali su svi odbornici osim jednog odbornika DPS-a koji je prilikom glasanja bio uzdržan.

Uslov za ostvarivanje prava na finansijsku podršku imaju porodice sa djecom koje imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja u periodu od najmanje godinu dana do dana podnošenja zahtjeva, da redovno pohađa osnovnu ili srednju školu.

Za djecu do šest godina starosti porodica može ostvariti pravo na finansijsku podršku nezavisno od toga da li dijete boravi u predškolskoj ustanovi.

Da bi ostvarili ovo pravo, roditelji moraju podnijeti zahtjev lokalnoj upravi.

Uz zahtjev za isplatu pomoći, roditelji će morati da dostave uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o redovnom školovanju, dokaz o korišćenju prava na materijalno obezbjeđenje, dokaz o korišćenju prava na dodatak za njegu i pomoć, dokaz o korišćenju prava na ličnu invalidninu, rješenje o zasnivanju usvojenja, rješenje o hraniteljstvu i pravosnažnu odluku nadležnog suda o povjeravanju djeteta.

Prava na finansijsku podršku porodici sa djecom teku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

Iz Opštine su saopštili da je isplata svojevrsnog dječijeg dodatka jedna od mjera u cilju poboljšanja nataliteta u Pljevljima i predizborno je obećanje Nove srpske demokratije.

Pljevlja su rekorder po negativnom prirodnom priraštaju u Crnoj Gori, a iz godine u godinu, podaci Monstata pokazuju da sve više ljudi umire nego što se rađa.

Skupština nije razmatrala amandmane DPS-a jer nisu dostavljeni u roku, koji je propisan da bi se o njemu moglo odlučivati.

Prema podacima Centra za socijalni rad, u Pljevljima živi 3.418 djece do 18 godina starosti. Materijalno obezbjeđenje porodice prima 252 djece, dodatak za njegu i pomoć 41 dijete, a 43 djece je korisnik lične invalidnine.

Mjesečno za isplatu dječijeg dodatka Opština Pljevlja će izdvajati 119.340 eura.

Izvor: Vijesti

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply