Prijave za besplatan prevoz đaka u Podgorici i naredne sedmice

Predaja zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatan prevoz za učenike osnovnih i srednjih škola na području Podgorice, koja je trebalo da traje do 25. septembra, biće produžena i naredne sedmice.

To je potvrđeno portalu Roditelji.me iz gradskog preduzeća Putevi, koje izdaje kartice za prevoz đaka.

Prema odluci, koju su prije mjesec dana usvojili odbornici Skupštine Glavnog grada, djeca mogu dobiti vozne isprave na osnovu podnijetog zahtjeva sa potpisom jednog od roditelja/staratelja.

U dokumentu piše da se prilikom predaje zahtjeva dostavlja obrazac, kao i fotokopija lične karte (original na uvid) za punoljetne korisnike, odnosno fotokopija lične karte, pasoša, zdrastvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid) za đake koji nijesu navršili 18 godina.

„Potrebno je dostaviti i originalnu potvrdu o pohađanju verifikovane osnovne ili srednje škole na teritoriji Podgorica, kao i uvjerenje o prebivalištu ili potvrdu o stalnom boravku na teritoriji Glavnog grada“, navodi se u odluci.

Od početka prijava za besplatan prevoz đaka, udruženju Roditelji obraća je veliki broj roditelja koji imaju brojne nedoumice u vezi ostvarivanja ovog prava. Zbunjeni su i zbog informacije koju dobijaju od službenika Puteva da i narednog mjeseca njihova djeca treba da dođu i produže karticu. Nikom od njih nije saopšten razlog zbog kojeg to treba da čine, kada u odluci piše da se ovo pravo ostvaruje do kraja školske godine.

Ovim povodom prije desetak dana obratili smo se DOO Putevi, ali odgovore na pitanja još nijesmo dobili. Pitali smo ih zbog čega djeca moraju i u oktobru produžiti kartice, da li je to predviđeno usvojenim dokumentom i šta je razlog tome. Zanimalo nas je, između ostalog, i da li je potvrda o prebivalištu zaista uslov za ostvarivanje ovog prava, jer roditelji prenose da su neki od đaka dobili karticu i bez tog dokaza ili im je rečeno da naknadno dostave taj dokument u oktobru.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply