Bura u OŠ “Milorad Musa Burzan” zbog ukidanja njemačkog jezika

Predstavnici roditelja čija će djeca od septembra pohađati šesti razred podgoričke OŠ “Milorad Musa Burzan” već dva i po mjeseca pokušavaju da se izbore protiv odluke uprave škole da za ovu generaciju ukine mogućnost izbora njemačkog kao drugog stranog jezika. Smatraju da škola ima mogućnosti da organizuje nastavu i iz tog predmeta, jer je zainteresovano tridesetak đaka koji bi imali dva časa sedmično. Upravi zamjeraju na netransparentnosti prilikom donošenja ove odluke i pokušaju zataškavanja pravih razloga i motiva. Sa druge strane direktorica ove škole Milica Vuković tvrdi da ta ustanova nema ni kadrovskih ni tehničkih uslova da to realizuje, kao i da je odluka donijeta u skladu sa Zakonom i svim propisima, što je potvrdio i nalaz Prosvjetne inspekcije.

Prethodne četiri godine đaci OŠ “Milorad Musa Burzan” mogli su da biraju između njemačkog, italijanskog i francuskog jezika. Roditelji navode da ih je, od kada su saznali za novu odluku, uprava uvjeravala da će je opet razmotrili, ali ništa se od toga, kako kažu, nije desilo. Zato misle da su na neki način obmanuti i da direktorka nije ni pokušala da riješi problem, te da je prilikom odlučivanja zanemarila interese djece, ali i da saopšti prave razloge ove odluke.

Osim direktorici, predstavnici roditelja, koji imaju podršku Savjeta, obratili su se ovim povodom predsjedniku Vlade Crne Gore Dritanu Abazoviću, ministru prosvjete Miomiru Vojinoviću, predsjedniku Nacionalnog savjeta za obrazovanje Saši Raičeviću, kao i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Siniši Bjekoviću. Na njihov dopis odgovorili su samo iz institucije Ombudsmana, koji su ocijenili da nijesu nadležni, iako je, kako kažu roditelji, evidentno riječ o diskriminaciji djece i uskraćivanju prava na jednake mogućnosti u obrazovanju. O ovom problemu pisali su i Zavodu za školstvo, ali odgovor nijesu dobili, a više puta su se obraćali i direktorici Direktorata za osnovnoškolsko obrazovanje Aleksandri Kuč, sa kojom su imali i sastanak. Iako je Kuč kontaktirala školu, odluka nije povučena, niti su roditelji dobili dodatna pojašnjenja o razlozima ukidanja njemačkog.

Diskriminacija jedne generacije

Roditelji podsjećaju da su na sjednici Savjeta, kada im je prvi put saopštena odluka, dobili obrazloženje direktorke da će se to odnositi samo na ovu generaciju šestog razreda i da će njemački jezik biti vraćen od školske 2024/25. Iako su tada razumjeli da će uprava ipak preispitati odluku, već narednog dana djeca su dobila upitnik na kojem je njemački jezik bio izostavljen.

“Njemački jezik već postoji kao izborni predmet, odnosno drugi strani jezik u školi nekoliko godina unazad i lišavanje jedne generacije tog izbora smatramo diskriminacijom u odnosu na dosadašnje i buduće generacije kojima će ovaj jezik biti dostupan”, naveli su predstavnici odjeljenja budućeg šestog razreda.

Proces donošenja odluke, kako ističu oni, nije bio transparentan, razlozi su ostali nejasni, a obrazloženja kontradiktorna i u neskladu sa informacijama do kojih su oni došli.

Ovakvom odlukom uprava, kako ocjenjuju roditelja, ne postupa u interesu djece ove generacije i uskraćuje ih za jednake mogućnosti na obrazovanje u istoj obrazovnoj ustanovi. Podsjećaju da su jednake mogućnosti zagarantovane i Konvencijom UN o pravima djeteta.

Smatraju da je ovo cjeloživotna odluka koja itekako ima dugoročni značaj u budućim opredjeljenjima, daljem školovanju i radu njihove djece, gdje (ne)poznavanje nekog jezika može imati presudnu ulogu.

Direktorki zamjeraju i to što nije razmotrila mogućnost koju su predložili da se nedostajući kadar, ukoliko je to razlog odluke, zbog eventualno prekomjerne norme nastavnice njemačkog, obezbijedi iz druge škole, kao što je to praksa.

Vuković: Nemamo kadrovskih i tehničkih uslova

Vuković je, u izjavi za portal Roditelji.me, kazala da je škola učinila sve u skladu sa zakonima i da je odluka o izboru drugog stranog jezika donijeta zbog kadrovskih i tehničkih uslova. Napomenula je da je u donošenju ove odluke imala podršku Nastavničkog vijeća i Školskog odbora, a nije željela da komentariše sumnje i navode roditelja o drugim razlozima, koji se tiču norme pojedinih nastavnika. Takođe, smatra i da Ministarstvo prosvjete, čiji su je predstavnici kontaktirali, ne može da utiče na tu odluku, jer u školi najbolje znaju sa kakvim uslovima raspolažu.

“Uvijek nam je bio prioritet interes djece, a smatram da on u ovom slučaju nije ugrožen”, istakla je Vuković.

Sličan odgovor od nje dobio je u dva navrata i Savjet roditelja, koji je tražio da razmotri povlačenje ove odluke.

Istakla je da je ta odluka razmatrana na sjednici Nastavničkog vijeća, nakon čega je listu izbornih predmeta usvojio Škoslki odbor, te da je ustanova ispunila sve zakonske obaveze u ovom slučaju.

“Ustanova u skladu sa obrazovnim programom, tehničkim I kadrovskim mogućnostima ponudila dva strana jezika kao obavezni predmet ( francuski I italijanski)”, navodi se u odgovoru direktorke.

Inspekcijski nadzor

Početkom jula roditelja su se obratili i Prosvjetnoj inspekciji, koja je potom izvršila nadzor i obavijestila ih prije nekoliko dana da na osnovu svega što su konstatovali nema osnova za preduzimanje upravnih mjera i radnji iz njihove nadležnosti.

Nijesu zadovoljni odgovorom inspektorke, jer je, kako kažu, u dopisu samo konstatovano kako je išlo donošenje odluke i činjenice koji su zakonski propisi pri tom poštovani.

“Saopšteni su nam podaci koje već znamo, ali nijesmo dobili odgovor na brojna pitanja koji su motivi za donošenje ove odluke, da li je procedura zaista poštovana u svakom trenutku i najzad da li je inspekcija ispitivala uopšte da li škola ima mogućnosti da organizuje nastavu njemačkog jezika”, ističu roditelji koji su se opet obratili Prosvjentoj inspekciji tražeći dodatna objašnjenja.

Kao i u prvom zahtjevu, zatražili su da Prosvjetna inspekcija utvrdi i da li zaista nema uslova za organizovanje nastave iz njemačkog jezika.

Između ostalog su pitali zašto o odluci nije prethodno konsultovan Savjet roditelja i da li je škola ispunila zakonsku obavezu iz član 25  – Strani jezik iz stava 2 ovog člana učenik bira u skladu sa mogućnostima škole?

“Da li škola ima mogućnosti da djeci ponudi njemački jezik, a samo iz nekog, nama roditeljima nepoznatog razloga to ne čini? Da li se i zašto na ovaj način, ukidanjem konkurentnog jezika na štetu đaka, nadoknađuje norma predavačima drugih jezika, iako Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju jasno definiše kako se nedostajuće norme nadoknađuju”, samo su neka od pitanja upućenih inspekciji.

Roditelje interesuje i zbog čega je škola ponudila baš francuski i italijanski jezik i da li je urađena neka analiza po kojoj se zaključilo unaprijed da izučavanje njemačkog nije izvodljivo.

“Roditelji su, a ne uprava škole, internom anketom došli do saznanja da bi manje od 30 učenika ove generacije biralo njemački jezik, što školi ne predstavlja nikakvo dodatno opterećenje. Norma profesora njemačkog bi premašila samo 2 časa. Radi poređenja, u prethodnoj školskoj godini njena norma je bila premašena za 6 časova”, istakli su predstavnici roditelja šestog razreda.

Odluka opet pred Školskim odborom

Odluku o ukidanju njemačkog jezika u ovoj školi u ponedjeljak će opet, na inicijativu roditelja, razmatrati Školski odbor. Isti predlog, prema našim saznanjima, odboru je već uputila i direktorica.

Roditelji ističu da vjeruju u dobre namjere predstavnika Školskog odbora i u to da rade u interesu djece.

Ukoliko ne dođe do povlačenja odluka, za dalje korake će se konsultovati sa advokatima, jer preko zvaničnih institucija od maja nijesu uspjeli da riješe problem.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply