Još bez adekvatne podrške zdravstvenog sistema i okoline majkama koje doje

Imajući u vidu niske stope dojenja, majke u Crnoj Gori nemaju adekvatnu podršku ni zdravstvenog sistema ni okoline da doje svoju djecu, kazali su iz predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori za Dan povodom Svjetske nedjelje dojenja. Iz te međunarodne organizacije poručuju da je veoma važno da država usvoji zakone kako bi se zaustavilo agresivno reklamiranje formula za bebe i povezanih proizvoda.

Prema rezultatima posljednjih istraživanja, stope dojenja u Crnoj Gori u prvih šest mjeseci života bebe su za 30 odsto niže od globalnog cilja, po kojem bi do 2025. stopa isključivo dojene djece u prvih pola godine života trebalo da se poveća na najmanje 50 procenata.

Koordinatorka za rani razvoj djece u UNICEF-u Ida Ferdinandi kazala je za Dan da je prema Istraživanju višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece (MICS), koje se sprovodi širom svijeta, a u Crnoj Gori ga periodično realizuje MONSTAT, uz podršku te organizacije, između 2013. i 2018. godine došlo do povećanja stope ranog početka dojenja (sa 14 na 24 odsto), kao i blagog povećanja stope isključivog dojenja u prvih šest mjeseci života bebe (sa 17 na 20 odsto).

“Ovi podaci ukazuju na potrebu da se kontinuirano i intenzivno sprovode aktivnosti kako bi se stope dojenja značajnije povećale. Ove stope su znatno niže od globalnih ciljeva. Na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini 2012. godine usvojen je globalni cilj da se do 2025. godine stopa isključivog dojenja u prvih šest mjeseci života bebe poveća do najmanje 50 odsto”, kazala je ona.

Govoreći o globalnoj inicijativi Porodilišta po mjeri beba (Baby friendly hospital initiative), Ferdinandi navodi da je jedan od uslova za zadovoljavanje standarda inicijative da se najmanje 80 odsto novorođenčadi hrani isključivo majčinim mlijekom tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi.

“Imajući u vidu niske stope dojenja, majke u Crnoj Gori nemaju adekvatnu podršku ni zdravstvenog sistema ni okoline. Prema istraživanju koje je 2021. godine sproveo Ipsos uz podršku UNICEF-a i Evropske unije, 94 odsto majki koje su dojile djecu smatraju da je potrebno unaprijediti podršku koje majke dobijaju od zdravstvenih radnika radi što uspješnijeg dojenja”, odgovorila je Ferdinandi na pitanje da li smatra da majke u Crnoj Gori imaju adekvatnu podršku zdravstvenog sistema i okoline da istraju u namjeri da doje svoje dijete.

Dodaje da je u posljednje dvije godine zdravstveni sistem intenzivirao aktivnosti na polju unapređenja podrške dojenju.

“Ove aktivnosti treba da se nastave na svim nivoima zdravstvene zaštite kako bi dovele do značajnog povećanja stopa dojenja. Potrebna je i snažnija podrška šire okoline: partnera, članova porodice, društva, vršnjačkih savjetnica za dojenje, poslodavaca i donosilaca odluka i javnih politika. Od kada je prije dvije godine Ministarstvo zdravlja osnovalo Nacionalni komitet za dojenje, realizovan je niz aktivnosti u cilju unapređenja podrške dojenju, uz vođstvo Ministarstva zdravlja i podršku UNICEF-a i Evropske unije. Aktivnosti uključuju razne procjene i analize, obuke kadra u porodilištima, Centru za neonatologiju i domovima zdravlja, izradu smjernica za zdravstvene radnike i promociju dojenja”, navodi Ferdinandi.

Poručuje da treba nastaviti obuke kadra u porodilištima i domovima zdravlja, jer do sada nisu obuhvaćeni svi relevantni zdravstveni radnici.

“Obuke treba i da se ponavljaju kako bi se osvježilo znanje i usvojila nova načuna saznanja, a potrebno je da se sadržaj integriše i u obrazovanje studenata medicine. Zdravstveni radnici u porodilištima igraju ključnu ulogu u podršci majkama da dojenjem svakoj bebi pruže najbolji mogući početak života. Stoga podržavamo ideju da sva porodilišta u Crnoj Gori budu porodilišta po mjeri majki i beba, prema globalnim standardima i smjernicama”, istakla je UNICEF-ova koordinatorka za rani razvoj djece.

Ona navodi da UNICEF zagovara i unapređenje pripreme majki za porođaj i dojenje u domovima zdravlja, a nakon porođaja, poboljšanje savjetovanja o ishrani od strane pedijatara, pedijatrijskih sestara i patronažnih sestara.

“Veoma je važno i da država usvoji zakone kako bi se u nacionalno zakonodavstvo adekvatno integrisale odredbe Međunarodnog kodeksa o marketingu zamjena za majčino mlijeko i zaustavilo agresivno reklamiranje formula za bebe i povezanih proizvoda (uključujući i kroz adekvatno sankcionisanje kršenja ovih odredbi)”, poručila je Ferdinandi.

Ferdinandi objašnjava da podatke o broju majki koje doje djecu prikupljaju putem različitih istraživanja, s akcentom na rani početak dojenja (početak dojenja u prvih sat vremena nakon rođenja) i isključivo dojenje u prvih šest mjeseci života bebe (bez druge hrane ili dodavanja čajeva, vode i slično, izuzev lijekova kada su potrebni).

“Kada je u pitanju dostupnost podataka, naša preporuka je da se unaprijedi zdravstveni informacioni sistem kako bi se redovno prikupljali podaci o dojenju u porodilištima i domovima zdravlja. To bi omogućilo da lako pratimo trendove, a zdravstveni sistem bi onda mogao bolje planirati aktivnosti u cilju povećanja stopa dojenja”, preporučuje ona.

Iz UNICEF-a ističu da su važne kampanje za podizanje svijesti o važnosti dojenja.

“Tokom ove sedmice (Svjetske nedjelje dojenja), Nacionalni komitet za dojenje promoviše u porodilištima “Vodič o dojenju za majke”, koje je izradilo udruženje Roditelji, uz podršku Ministarstva zdravlja, UNICEF-a i Evropske unije”, navela je Ferdinandi, ukazujući i na mobilnu aplikaciju Bebbo, koja, kako je objasnila, sadrži mnoštvo praktičnih savjeta o dojenju i o drugim temama koji se tiču ranog razvoja djeteta do 6. godine života.

Izvor: Dan

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply