Tim cetinjskog Savjetovališta za roditelje za godinu obišao 300 porodica

Članovi tima Savjetovališta za roditelje, cetinjskog Doma zdravlja, tokom protekle godine, od osnivanja, obišli su više od 300 porodica iz tog grada i ukupno 370 djece uzrasta do šest godina. Ustanovili su da 26 djece od tog  broja ima potrebu za dodatnom podrškom, a najčešći problemi odnose se na i razvoj govora, usmjeravanje pažnje i koncentracije, emocionalne i probleme u ponašanju i kašnjenje u razvoju socijalnih vještina.

Kako je saopšteno iz Savjetovališta za roditelja, kroz pažljivo osmišljene skrinig upitnike prilagođene konkretnoj razvojnoj dobi, opservaciju djece, intervjue sa roditeljima i individualne posjete roditelja u savjetovalištu, dobili su jasniju sliku o specifičnosti razvoja svakog djeteta, njegovim ličnim, kao i porodičnim potrebama, ograničenjima i mogućnostima.

U prethodnom periodu roditelji su, kako navode u Savjetovalištu, bili u prilici da dobiju stručnu podršku, pravovremenu edukaciju i informacije o tome da li i koje segmente razvoja djeteta je potrebno dodatno stimulisati i na koji način, kao i usmjerenje daljim uslugama neophodnim za njihov optimalan razvoj.

“Kako bi djeca sa razvojnim rizicima, teškoćama i smetnjama u razvoju, kao i psihičkim problemima i njihove porodice, mogla da postignu najbolje rezultate u ublažavanju posljedica istih, izuzetno im je važna pravovremena, cjelovita i zajednička podrška različitih pružalaca usluga – pedijatara, psihologa, logopeda, defektologa, fizijatara i drugih stručnjaka u domovima zdravlja, vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, te zaposlenih u ustanovama dječije i socijalne zaštite”, naveli su iz Savjetovališta za roditelja.

Dom zdravlja Cetinje će nastaviti kontinuirano praćenje razvoja djece na ranom uzrastu i osnaživanje porodičnog sistema, kroz redovne posjete stručnjaka iz timova porodicama, pravljenje planova individualnog praćenja djece u razvojnom riziku, te kroz usluge individualnog psihološkog savjetovanja i edukacije roditelja. 

“Nastavićemo da putem društvenih medija dijelimo korisne materijale, informišemo i edukujemo širu zajednicu o načinima očuvanja i podsticanja psihofizičkog zdravlja djece, načinima na koje ih mogu podržati u ostvarivanju punih potencijala, srećnom i ispunjenom odrastanju”, naveli su iz Savjetovališta.

Oni su podsjetili da je, prema izvještaju analize stanja u oblasti intervencija u ranom djetinjstvu u Crnoj Gori, broj djece uzrasta od 0 do 6 godina kojoj su potrebne usluge rane intervencije (na godišnjem nivou) kreće se izmedju 10  – 15% (između 3700 i 5500 djece). Prema istoj analizi samo 31 – 46% djece kojoj su potrebne usluge rane intevencije je identifikovano i dobija te usluge. (Podaci izveštaja zajedničkog programa Unicef-a Crna Gora i Evropske unije).

“U Crnoj Gori ne postoji nacionalni univerzalni sistem za sistematski skrining i redovni razvojni skrining, kojim bi se osigurala identifikacija djece u riziku, sa kašnjenjem ili smetnjama u razvoju, kao ni jedinstveni sistem brzog i efektivnog upućivanja na osnovne usluge rane intervencije. Takođe ne postoji ni univerzalni sistem praćenja djece u stanju rizika, sa razvojnim kašnjenjem, blažim smetnjama u razvoju, problemima u ponašanju i potrebama u oblasti mentalnog zdravlja. U nedostatku ovih usluga Dom zdravlja Cetinje je prije godinu dana pokrenuo servis pod nazivom Savjetovalište za roditelje”, naveli su iz Savjetovališta cetinjskog Doma zdravlja, u čijem timu su psihološkinja Marija Perišić i medicinske sestre Vesna Vulaš i Nikoleta Roganović.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply