Za bebe rođene u Kotoru naknada 450 eura

Roditelji beba rođenih u opštini Kotor dobijaće ubuduće jednokratnu naknadu, kao vid podrške, u iznosu od 450 eura. Tu odluku usvojili su odbornici Skupštine opštine Kotor na jučerašnjem 15. zasijedanju.

Do sada, naknada za novorođenu djecu u Kotoru iznosila je 150 eura, na osnovu odluke donijete u decembru 2019. godine.

Pravo na naknadu imao je jedan od roditelja, usvojilac, staratelj ili hranitelj koji ima prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje na teritoriji opštine Kotor, pod uslovom da to pravo nije ostvario u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore.

Opština Kotor je, inače, jedna od opština u kojoj je u 2020. godini zabilježen negativan prirodni priraštaj, te će roditeljima djece rođene tokom ove godine biti, prema najavama iz Vlade, isplaćena i dodatna naknada u iznosu od 1.000 eura.

Izvor: Radio Kotor

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply