Roditelji i asistenti OŠ “Savo Pejanović” traže od Ministarstva da povuče spornu odluku

Roditelji djece sa posebnim obrazovnim potrebama, ali i djece u produženom boravku, nastavni kadar i asistenti u nastavi i vaspitači u podgoričkoj OŠ “Savo Pejanović” predali su Ministarstvu prosvjete peticiju kojom traže da se opozove nedavno donijeta odluka da se u toj ustanovi smanji broj asistenata u nastavi i vaspitača.

U dopisu je poručeno da su na radno mjesto asistenata u nastavi, kao i vaspitača, primljeni izvršioci “na osnovu realno ispitanih potreba škole“.

„To dokazuju dopisi koji su poslati na vašu adresu prethodnih dana od strane brojnih subjekata, udruženja i organizacija koji vas, kao i mi u ovom dopisu, mole da uzmete sve iznijeto u obzir i preispitate svoju odluku. Obraćamo vam se u ime asistenata u nastavi, roditelja djece sa posebnim obrazovnim potrebama, nastavnog kadra JU OŠ Savo Pejanović, povodom problema koji je nastao odlukom Ministarstva prosvjete da se smanji broj izvršilaca na pozicijama asistent u nastavi i vaspitač. Naime, OŠ Savo Pejanović pohađa 16 djece sa posebnim obrazovnim potrebama, od kojih 11 ima rješenje da im je neophodan asistent u nastavi. Nastava u školi organizovana je u dvije smjene i dvije međusmjene, te je organizacija rada sa četiri asistenta gotovo nemoguća i narušila bi kvalitet inkluzivnog obrazovanja i cjelokupnog nastavnog procesa. Takođe, mogućum primjenom odluke o smanjenju broja asistenata, norma od 40 časova rada sedmično, bila bi prekoračena”, stoji u dopisu ministru prosvjete Miomiru Vojinoviću.

Pojašnjavaju da uzimajući u obzir, da rade sa najranjivijom kategorijom društva, njihov posao, iako definisan kao pružanje tehničke podrške u nastavi, prevazilazi te okvire.

“Tokom asistiranja u školi, trudimo se da odgovorimo svim potrebama ove djece, u cilju njihove dobrobiti. Na ovaj način, pored pružanja maksimalne podrške razvoju djece sa posebnim obrazivnim potrebama, asistenti su i velika podrška nastavnicima u osnivanju individualne nastave i inkluzije u školskoj praksi. U okviru ugovora o radu, shodno svojim obrazovnim kvalifikacijama, angažovani smo i na ostalim poslovima poput rada sa djecom RE populacije i djecom stranim državljanima. Odluka koju je Ministarstvo prosvjete donijelo da ne angažuje dva vaspitača, utiče na nemogućnost organizovanja produženog boravka na odgovarajući način. Njenom primjenom bi se ugrozilo i funkcionisanje porodica, od kojih je većina svoju djecu upisala u ovu školu upravo zbog mogućnosti koje produženi boravak pruža zaposlenim roditeljima”.

Naglašavaju i da većina asistenata u nastavi ima visok nivo obrazovanja, koji kod nekih doseže i do VII2, sa koeficijentom zarade koji mu ne korespondira.

“S obzirom da smo zbog nemogućnosti nalaženja posla u skladu sa obrazovnim nivoom koji posjedujemo, već u početnom nezavidnom položaju, realizacija odluke da dalje ne budemo angažovani na poslu asistenta u nastavi dodatno bi dovela u pitanje egzistenciju naših porodica. Smatramo da smo na radnom mjestu asistenta u nastavi, kao i vaspitača, primljeni na osnovu realno ispitanih potreba škole, što dokazuju dopisi koji su poslati na Vašu adresu prethodnih dana od strane brojnih subjekata, udruženja i organizacija koji vas, kao i mi u ovom dopisu, mole da uzmezte sve iznijeto u obzir i preispitate svoju odluku”, piše u dopisu.

Asistenti, vaspitači, roditelji i nastavni kadar traže sastanak sa Vojinovićem i njegovim saradnicima, tokom kojeg bi detaljno predočili “višestruke posljedice koje bi nastale ukoliko bi se prethodno spomenuta odluka realizovala, kao i realne probleme sa kojima se susrećemo u praksi, a vezani su za naš rad”.

Izvor: Vijesti

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply