Stomatolozi podržavaju reformu, ali nezadovoljni najavljenim vraćanjem školskih ambulanti

Planirana reforma stomatološke zdravstvene zaštite, kojom bi za početak ambulante bile vraćene u oko 60 škola, nije prihvatljiva za Stomatološku komoru Crne Gore, a sa predloženim modelom nijesu saglasni ni članovi Udruženja preventivnih i dječijih stomatologa. Iz Ministarstva zdravlja poručuju da su otvoreni za sve predloge i sugestije i zajednički rad na reformi, ali da opšti interesi moraju biti iznad pojedinačnih. Stavovi o planiranoj reformi mogli su se čuti na sjednici skupštinskog Odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje, održanoj ove sedmice, čija je tema bila Stomatološka zdravstvena zaštita u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na prevenciju i liječenje djece i omladine.

Prema riječima predsjednika Stomatološke komore dr Vladimira Jovetića, na osnovu globalne strategije oralnog zdravlja koju je usvojila SZO u maju ove godine, država treba da preuzme brigu o oralnom zdravlju pogotovo najmlađih na način da sistem bude finansijski održiv, a pacijenti adekvatno zbrinuti.

On je podsjetio da je, nakon najavljene reforme za ponovno vraćanje stomatoloških ambulanti u svim osnovnim i srednjim školama,  Izvršni odbor Stomatološke komore formirao tim za saradnju sa Ministarstvom. Smatraju neprihvatljivim da se to desi samo u oko 60 obrazovnih ustanova, od oko 300 koliko ih je u Crnoj Gori.

Nedovoljan broj ambulanti

„U Crnoj Gori imamo 300 osnovnih i srednjih škola, plus vrtiće. Preventiva mora da počne od vrtića, jer kada dijete sa sedam godina dođe u prvi razred tu nema više preventive. Prvi ortodonski pregled trebalo bi da bude sa četiri godine. Da bi se to postiglo potrebno je pristupiti sveukupnoj analizi potreba i mogućnosti, kako bi došli do optimalnog rješenja. Nacrt reforme nijesmo dobili u pisanoj formi, ali nam je saopšteno da je riječ o oko 60 ordinacija u cijeloj Crnoj Gori. To smatramo neprihvatljivim i nedovoljnim“, istakao je Jovetić, dodajući da to nije nešto što se smije brzopleto raditi, već je nužno napraviti dobre analize, a potrebno je i više vremena za valjanu realizaciju.

On je ukazao i na to da je Komora formirala i tim za pregovore sa Fondom za zdravstveno osiguranje, a razlog tome je činjenica da stomatolozi koji sklapaju ugovore sa FZOCG nijesu zadovoljni uslovima.

„Postojeći sistem obuhvata oko 200 ordinacija koje imaju ugovore sa Fondom, a usluge im se plaćaju ponižavajuće, neprihvatljivo i neodrživo, ako želimo da sistem funkcioniše, a pacijenti budu adekvatno zbrinuti. Iz tog razloga smo predložili izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojima bi se propisao pravni osnov za utvrđivanje cijena stomatoloških usluga na način što bi Stomatološka komora odredila te cijene, uz saglasnost Ministarstva zdravlja“, rekao je Jovetić.

Preventivni i dječji stomatolozi traže nacionalnu strategiju

Iz Udruženja preventivnih i dječijih stomatologa Crne Gore, koje je ranije u više navrata insistiralo da i njihovi predstavnici budu uključeni u Radnu grupu Ministarstva, podržavaju reformu, ali smatraju da ona ne smije biti ishitrena već joj mora prethoditi sveobuhvatna analiza.

Njihova predstavnica dr Marija Čanak Iličković istakla je da taj proces treba sprovesti uz nacionalnu strategiju.

„Kao Udruženje smo uspjeli da napravimo projekat sa kojim smo aplicirali Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, odnosno Britanskoj fondaciji koja vodi računa o oralnom zdravlju. Prije desetak dana smo dobili odobrenje za finansije od te Fondacije koja radi pri SZO da se napravi situaciona analiza. To znači da treba napraviti projekciju kakvo nam je oralno zdravlje, jer mi to nemamo 14 godina. Kao Udruženje smo apsolutno za reformu, ali reformu koja će da donese boljitak. Mi ulazimo u reformu bez ikakvog plana, bez ikakve situacione analize. Svaka država ima nacionalnu strategiju od koje pravi plan i program. Kao Udruženje ćemo dati svu moguću podršku, svo naše znanje i umijeće ali se mora napraviti situaciona analiza. Evo uspjeli smo da dobijemo novac za to. Pokrovitelj tog projekta bi bilo Ministarstvo zdravlja i on bi se radio godinu i po – dvije. Dobili bismo potpuno jasnu sliku gdje smo i šta smo i onda da se prave određene projekcije po gradovima“, ističe Čanak Iličković.

Šćekić: Interesi pojedinaca ne mogu biti iznad opštih

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić smatra da su priče o tome da reforma ne valja pokrenute i prije nego što je ona počela. Reforma stomatološke zaštite ne bi trebalo da bude problem, već, kako je naveo, treba da bude podržana od svih, jer je zdravlje građana na prvom mjestu, a pojedinačni interesi i interesi male grupe ljudi ne mogu da budu iznad opšteg interesa.

„Zbog straha od buduće reforme, određene strukture su izašle sa napadom da ne ide u dobrom smjeru, a mi još nismo došli do tog smjera. Taj smjer treba zajedno da gradimo i to je nešto što treba da postavimo na početne osnove, gdje će struka imati glavnu riječ. Pa neću se ja baviti time. Ja sam tu kao menadžer među jednakima. Hoću da objedinimo sve dobre ideje u pravcu stvaranja nečega što je dobro za državu i za građane. Za našu budućnost, za našu djecu, bez neke floskule u pravcu samopopulizma, u pravcu samoreklame. Ozbiljan čovjek treba da razmišlja i o danu poslije kada obavlja neku funkciju, šta ostavlja iza sebe i da li će njegov rad biti na tapetu u pozitivnom ili negativnom smislu“, rekao je Šćekić, naglasivši da je problem nastao kada je biznis ušao u stomatologiju.

Kako je istakao, stomatolog mora da se stavi u poziciju roditelja, djece, onih koji koriste usluge i njihove efekte, pa tek onda da predlaže i daje sugestije koje će da doprinesu razvoju stomatologije.

„Analiza je ono što smo ovdje čuli, a to je da nešto nije dobro. Ako smo svi konstatovali da nešto nije dobro, znači da mora da se mijenja. E sada je drugi korak šta treba da mijenjamo i u kojem obliku. Tu smo da svi sjednemo zajedno, da vidimo šta treba da se radi i u kom pravcu. Nešto nije dobro već 14 godina, a nije ni podržano od dijela struke. Nekima je bilo dobro, ostvarili su dobre biznis role u tim momentima, a neko je kaskao sve vrijeme  do dana današnjeg“, istakao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, u Ministarstvu zdravlja žele da čuju šta to nije bilo dobro više od deceniju, ali ne kroz pojedinačne sugestije.

„Ne 100 ljudi 100 ćudi, već u obliku da udruženja i Komora daju određene sugestije i mišljenja koje ćemo kasnije zajedno da sublimiramo i razmatramo. Niko ne bježi od toga. Radili smo analizu upravo zato što smo htjeli da krenemo sa tog nivoa, da vidimo šta je to ranije bilo prije reforme, a sa čim sada raspolaže sistem. U ovom momentu znamo koliko ima ambulanti koje su u funkciji, a koliko je škola promijenilo namjenu tih prostora. Dajte predloge, na osnovu toga ćemo napraviti novu radnu grupu, koja će konkretno da se bavi reformom, u koju ćemo da uključimo veći dio struke“, rekao je Šćekić.

Kako je kazao u uvodnom izlaganju, oralno zdravlje naših građana je na vrlo niskom nivou i malo je ljekara koji su imali mogućnosti da se usavršavaju i napreduju. Preventiva je, smatra on, nešto elementarno što moramo da vratimo zdravstvenom sistemu.

On je podsjetio da je 30. avgusta 2021. godine pri Ministarstvu formirana radnu grupu za obezbjeđivanje uslova za ponovno otvaranje stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama.

„U njoj su bili predstavnici tadašnjih Ministarstva zdravlja, MPNKS-a, Ministarstva finansija i socijalnog staranja, FZOCG, Stomatološke komore i Doma zdravlja Podgorica. Fond je takođe bio formirao radnu grupu za izradu analize o ispunjenosti uslova za otvaranje ambulanti u školama. Analiza je završena u februaru ove godine i pokazala je da u datom momentu realne uslove za otvaranje ambulanti ima 59 škola, predviđa se rad u dvije smjene u 11 škola, tako da bi bilo potrebno formirati 70 timova stomatolog i sestra. Kapitalnim budžetom za 2022. godinu je predviđen projekat Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama“, rekao je, između ostalog, Šćekić.

Prevencija je jeftina, jednostavna i daje rezultate

Da je prethodna reforma unazadila stomatološku struku smatra i dr Aleksandar Brajović, specijalista preventivne i dječije stomatologije. Kako je kazao, dječija i preventivna stomatologija su potpuno marginalizovane, a svoj kapacitet mogu da ispolje samo u javnom sektoru.

„To nije specijalizacija za privatni sektor, jer se njome ne postiže nikakav profit. Javni je interes da se smanje troškovi u liječenju i poveća zdravlje stanovništva, a to možete uraditi samo prevencijom, koliko god izlizano zvučala ta riječ. Mi imamo neracionalnu potrošnju sredstava, punih 14 godina neko prosipa novac poreskih obaveznika. S druge strane to su mizerne cijene za koje se ne može opravdati ni materijal. Nemoguće je da to dijete ima uslugu na najvećem mogućem nivou“, naglasio je Brajović.

Prema njegovim riječima, jedina smo država u Evropi koja nema pojam oralnog zdravlja u krovnim dokumentima Ministarstva zdravlja.

„To je mišljenje Instituta za javno zdravlje. Zakonom je definisana jednakost svih građana pred zdravstvenim insitucijama, a to nije tačno. Kako će lice koje je u stanju socijalne potrebe, kojeg sistem ne prepoznaje, da liječi zub. On može samo da ga izvadi za vrijeme dežurstva, a vađenjem zuba pravimo ga invalidom“, kazao je Brajović, dodajući da i dokument Instituta za javno zdravlje potvrđuje da su preventivni i dječiji stomatolozi potpuno potisnuti i marginalizovani.

Kao primjer iz susjedstva naveo je da Hrvatska, na primjer, ima Direktorat za oralno zdravlje pri Ministarstvu, Nacionalni savjet za oralno zdravlje, dvije nacionalne strategije i desetak preventivnih programa.

„SZO kaže da 80 posto predškolske djece mora imati zdrave zube. Mi moramo imati ciljeve. Uzalud je ako vratite školske ambulante, a nemate kontrolu nad njima“, istakao je Brajović.

Dodaje da je prevencija jeftina, jednostavna i daje rezultate, što je interes države.

On je ukazao i na problem lažnog upisivanja usluga u ordinacijama koje imaju ugovore sa Fondom, a kao veoma alarmantne iznio je podatke o broju preventivnih mjera u okviru pruženih usluga.

„Kada je počela reforma, 2008. godine, to je bilo 12,8 posto, a 2021. imamo bijednih 4,5 posto. Problem karijesa ne možemo riješiti bušenjem i stavljanjem plombe, time samo zamajavamo roditelje, već samo preventivnim mjerama. To je jedini način da imamo generacije djece bez karijesa, ali i da smanjimo potrošnju, jer ni bogatije zemlje to ne rade“, kazao je Brajović, tražeći od nadležnih da u radno tijelo uključe i specijalistu preventivne i dječije stomatologije, kao i da se obezbijedi transparentnost u radu, jer trenutno struka nema dovoljno informacija o onome što se planira.

Zbog komplikacija ugroženi i životi djece

Direktorka Stomatološke poliklinike Kliničkog centra dr Snežana Ražnatović saglasna je da je stomatologija u Crnoj Gori godinama, od prethodne reforme, zanemarivana.

„Nezadovoljstvo kolega na primarnom nivou zavređuje pažnju, a mi kao ustanova na sekundarnom nivou od toga možemo imati samo benefite, jer patologija koju mi zbrinjavanjamo je vrlo ozbiljna. Društveno je neprihvatljivo da na nedjeljnom nivou moramo da spašavamo život djeteta od pet godina koje dođe kod nas sa komplikacijama karijesa i dentogene infekcije koji iziskuju hospitalizaciju“, istakla je Ražnatović.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply