U vrtiću “Dragan Radulović” od danas na snazi novi dnevni ritam

Djeca koja pohađaju vrtić “Dragan Radulović” podgoričke JPU “Đina Vrbica” od danas imaju novi ritam boravka i rada. Iako je riječ o probnoj primjeni izmijenjenog ritma, koja će u ovom vrtiću trajati do kraja maja, plan je da, nakon toga, evaluacije i eventualnih izmjena, novi način rada zaživi i u ostalim vrtićima ove predškolske ustanove.

Kako je saopšteno iz JPU “Đina Vrbica”, izmjenama su obuhvaćene samo vrtićke, ne i jaslene grupe. Jedina novost koja se tiče jaslenog uzrasta, odnosi se na vrijeme prijema mališana koje je ograničeno od 6 do 8 časova. 

Roditelji će i svu ostalu djecu iz vrtića “Dragan Radulović” ubuduće dovoditi u tom terminu, a ne do 8.30 sati kako je bilo ranije. Doručak i zadovoljavanje higijenskih potreba počinje u 8, a ne kao ranije od 8.30 do 9 sati. Prvu užinu djeca će dobijati u 10.30, dok je satnica za glavni obrok pomjerena i ručak sada traje od 11.45 do 12.30, umjesto od 11.30 do podna. Djeca koja ne ostaju na spavanju ranije su odlazila već između 12.10 i 12.30 časova, a prema novom planu odlazak kući je od 12.40 do 13 sati. Poslijepodnevni odmor, koji je bio od 12 do 14, sada traje nešto kraće i počinje u 12.30, a završava se u 14.15 časova. Tada će djeci biti servirana druga užina, a napuštaju vrtić od 15 do 17 sati. Ranije je odlazak kući bio od 14.30.

Probnoj primjeni nove satnice, kao i izradi akcionog plana izmjene dnevnog režima prethodilo je istraživanje koje je sprovelo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

“U tom istraživanju su učestvovali svi akteri relevantni za odvijanje kvalitetnog i na dijete usmjerenog vaspitno-obrazovnog procesa na nivou Crne Gore (direktori, pomoćnici, predstavnici PP službe, vaspitači, roditelji). Cilj istraživanja je bio da se unaprijedi nivo i kvalitet sadržaja koji se našim mališanima prezentuju na putu odrastanja. MPNKS je svim javnim predškolskim ustanovama na teritoriji Crne Gore predstavilo rezultate istraživanja, uz jasne instrukcije i smjernice šta je neophodno implementirati, a na osnovu čega smo sačinili Akcioni plan izmjene dnevnog ritma rada vrtića, koji je prilagođen u većoj mjeri djetetu, njegovim razvojnim potrebama, afinitetima, interesovanjima”, naveli su iz uprave JPU “Đina Vrbica”.

Nakon što je taj akt prihvatilo resorno Ministarstvo, kao i Savjet roditelja, stekli su se uslovi za realizaciju. Za primjenu probnog izmijenjenog dnevnog ritma vrtića, ova JPU je odabrala svoju najveću i najmnogobrojniju VJ “Dragan Radulović”, u kojoj je u školskoj 2021/22. godini upisano 1.100 mališana, odnosno petina ukupnog broja djece iz te predškolske ustanove.

Fokus na kvalitetu

Uz podsjećanje da je JPU „Đina Vrbica“ najveća ustanova u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Crne Gore, navode da je cilj planiranih izmjena oplemenjivanje vaspitno-obrazovnog procesa sadržajima i aktivnostima po mjeri djeteta i podizanju njegovog kvaliteta na veći i napredniji nivo.

„Fokus je na kvalitetu i usklađenosti sa djetetom kao individuom, zakonitostima njegovog psihofizičkog razvoja, afinitetima i interesima. Prvenstveno je naglasak na većem stepenu individualizacije vaspitno-obrazovnog rada, intenziviranju fizičkih aktivnosti i boravka na otvorenom“, ističu u JPU „Đina Vrbica“.

Primjena novog dnevnog ritma u vrtiću „Dragan Radulović“ trajaće do 31. maja, nakon čega slijedi evaluacija, kako bi se utvrdila efikasnost i ispravile potencijalne poteškoće. Na taj način, smatraju u ovoj ustanovi, moći će da se i unaprijede određeni segmenti koji će njihov vaspitno-obrazovni proces podići na veći nivo.

Saradnja sa roditeljima

“U postupku evaluacije će se svakako daleko čuti i glas zaposlenih i roditelja, odnosno njihove eventualne sugestije i predlozi. Svakako, ne moramo da napominjemo da je cilj svakog postupanja “obojen” djetetom, njegovim interesima i potrebama. Nakon postupka evaluacije i uvažavanja eventualnih promjena, izmijenjeni dnevni ritam rada vrtića prilagođen djetetu će se početi primjenjivati i u ostalih 18 jedinica koje funkcionišu u okviru naše ustanove”, poručuju iz JPU “Đina Vrbica”.

Kako ističu, trudiće se da u što je moguće većoj mjeri uvaže sve roditeljske sugestije i eventualne kritike.

“Stoga, apelujemo na roditelje i njihovu podršku u sprovođenju izmijenjenog režima rada, a zaposleni u će biti, svakako puni razumijevanja i fleksibilnosti, budući da svako navikavanje na promjene zahtijeva određeno vrijeme”, zaključili sui z JPU “Đina Vrbica”. 

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply