Prostor na Željezničkoj stanici još neobezbijeđen, ograda u planu javnim nabavkama za 2022.

Ni godinu nakon posljednje tragedije na području podgoričke Željezničke stanice, u kojoj je stradao petnestogodišnji dječak, zaštitna ograda oko depoa još nije postavljena. Načelni dogovor o toj investiciji postignut je u aprilu 2021. ali idejno rješenje, kao i izgradnja predviđeni su planom javnih nabavki Željezničke infrastrukture Crne Gore ( ŽICG) za ovu godinu.

Predstavnici ŽICG, Ministarstva kapitalnih investicija i Glavnog grada ocijenili su u aprilu prošle godine da je projekat ograđivanja prostora oko staničnih depoa prioritetan i da ga treba hitno realizovati, ali su nedostatak finansija i pripremne aktivnosti usporile tada planiranu dinamiku.  

„Izrada idejnog rešenja zaštitne ograde u stanici Podgorica sa geodetskim elaboratom je predviđena u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore Planom javnih nabavki za 2022.godinu, tako da je planirano da se realizuje izrada potrebne tehničke dokumentacije kada se za to steknu svi uslovi. Takođe, radovi na postavljanju ograde su planiranirani Planom javnih nabavki za 2022.godinu“, kazali su za portal Roditelji.me iz Željezničke infrastrukture.

Kako su naveli, procijenjena vrijednost za izvođenje radova se bez projektne dokumentacije i potrebnih detalja iz urbanističko-tehničkih uslova može dati u ovom trenutku samo okvirno. 

„Dužina trase iznosi 1418,03 metara lijevo od staničnih kolosjeka i 431,54 m sa desne strane gdje su stanični objekti. Za ukupno 1849,57 m postavljanja ograde (zemljani radovi, betonski radovi, ograda od žice na metalnim stubovima i predviđene četri klizne kapije) procijenjena vrijednost iznosi 195.000 eura + PDV“, pojasnili su iz Željezničke infrastrukture.

U namjeri da dobiju saglasnost za postavljanje zaštitne ograde, iz ŽICG su se obratili Ministarstvu finansija i socijalnog staranja – Direktoratu za imovinsko – pravne poslove, imajući u vidu da je Vlada Crne Gore vlasnik kompletne imovine kojom upravlja ŽICG AD Podgorica.

„Postupak je proslijeđen na nadležnost Upravi za katastar i državnu imovinu. Nakon što je ŽICG dobila saglasnost za izgradnju zaštitne ograde od Uprave za katastar i državnu imovinu, pristupilo se pribavljanju potrebnih uslova od Glavnog grada Podgorica – Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj. Glavni grad međutim, za pomoćne objekte (predmetna ograda) određuje elemente urbanističko – tehničkih uslova kroz odluku o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada“, kazali su u Željezničkoj infrastrukturi.

Dodaju da će sa resornim Sekretarijatom Glavnog grada nastaviti aktivnosti na stvaranju uslova i u narednim koracima, kako bi se dobilo odobrenje od Glavnog grada za postavljanje ograde.

Iz Željezničke infrastrukture su podsjetili i na dosadašnju komunikaciju koju su, tim povodom, imali sa Glavnim gradom.

„Resorni Sekretarijat je početkom januara primio listove nepokretnosti, kopiju plana i ostale neophodne podloge od Uprave za katastar i državnu imovinu, nakon čega je dogovoren sastanak sa predstavnicima ŽICG oko daljih aktivnosti na ovom projektu. Na ovom sastanku koji je održan 24. januara saopšteno je predstavnicima ŽICG da se u zaprimljenoj dokumentaciji od Uprave za katastar i državnu imovinu navodi da postoji teret na parcelama koje su navedene zahtjevom ŽICG (ograda je planirana da se izgradi na ivicama četiri parcele), koje su pod sudskim sporom u procesu privatnog lica protiv ŽICG“, kazali su iz ŽICG.

Dodaju da su već dobila odgovor od Uprave za katastar i državnu imovinu iz kojeg su zaključili da ne postoje imovinsko-pravne smetnje, ali su predstavnici Glavnog grada rekli da je taj dopis Uprave sačinjen u do sada neubičajenoj  formi za izdavanje saglasnosti, koja je za Glavni grad problematična. Sugerisano im je iz Glavnog grada da bi ŽICG trebalo opet da se obrati i traži saglasnost od Uprave za katastar i državnu imovinu.

„Glavni grad je obrazložio i dopisom od 14. februara 2022.godine da je potrebno pribaviti saglasnost Uprave za katastar i državnu imovinu, kao i dostaviti listove nepokretnosti bez upisanog tereta “zabilježbe postupka”. Ovaj sudski postupak provjerava Sektor za pravne poslove ŽICG“, pojasnili su iz Željezničke infrastrukture.

Ocjenjuju da je postavljanje ograde na području Željezničke stanice najsigurniji način koji fizički onemogućava pristup i nedozvoljene prelaske preko staničnih kolosjeka, a da ne zavisi od volje pojedinca.

Time će se, smatraju u Željeznbičkoj infrastrukturi, spriječiti i incidenti koji nastaju u kontaktu sa vozovima i ulaskom u zonu  opasnosti visokog napona kontaktnog provodnika (već na razmaku od 2 metra od kontaktnog užeta prijeti smrtna opasnost).

„Inače, zabranjeno je kretanje prugom, na šta fizička lica na terenu bivaju jasno upozorena tablama sa natpisom – Zabranjeno kretanje prugom , koje se redovno obnavljaju“, tvrde u Željezničkoj infrastrukturi.

Udruženje Roditelji iniciralo je još 9. marta prošle godine da se problem u krugu Željezničke stanice u Podgorici hitno riješi, kako bi se spriječile situacije u kojima su građani, posebno djeca, izložena velikom riziku od povređivanja i stradanja.  Od Željezničke instrastrukture, Održavanja željezničkih voznih sredstava, Uprave za željeznicu, Ministarstva kapitalnih investicija i Glavnog grada, udruženje je tada zatražilo da se ogradi dio oko depoa i postave vidna upozorenja. Ministarstvo za kapitalne investicije je potom reagovalo u kratkom roku, obavijestivši javnost da će ŽICG hitno pristupiti izradi projekta i rješavanju tog problema.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply