Psihoaktivne supstance u Centru Ljubović, uprava prijavila slučaj policiji

Direktorica Javne ustanove Centar Ljubović Nina Delević saopštila je da je juče obavijestila Upravu policije o saznanjima da je unutar te ustanove socijalne i dječje zaštite došlo do konzumacije psihoaktivnih supstanci.

„U saradnji sa inspektorima iz Uprave policije identifikovani su korisnici koji su koristili psihoaktivne supstance, kao i način dospjeća supstanci u ovu ustanovu. Imajući u vidu da je JU Centar Ljubović ustanova otvorenog tipa, a da je konzumacija psihoaktivnih supstanci u Centru u prethodnom periodu prolazila nekažnjavano, samim prijavljivanjem dali smo jasnu poruku da to više ne smije biti praksa ove ustanove”, navela je Delević.

Kazala je da pozivaju sve nadležne, u prvom redu tužilaštvo, da reaguje na podnijete prijave i da pokrene postupke “protiv lica koja opojna sredstva čine dostupnim korisnicima naše ustanove”.

“Imajući u vidu kompleksnost problema, cijenimo neopohodnim da se u budućem periodu inteziviraju saradnje između institucija na državnom i lokalnom nivou, kako bi se ovakve i slične situacije sistemski rješavale. Prije svega cijenimo da bi od značaja za rješavanje ovoga problema bila neophodna intezivnija saradnja sa Upravom policije, pravosudnim organima, ustanovama iz sistema zdravstvene zaštite i Kakarickom gorom, te da ćemo takav vid saradnje inicirati”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vijesti

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply