COVID pozitivne majke da doje bebe, jer je korist veća od rizika

Majke sa sumnjivim ili potvrđenim virusom COVID-19 trebalo bi podsticati da započnu i nastave dojenje, jer iz dostupnih dokaza korist od dojenja znatno prevazilazi potencijalni rizik od transmisije, odnosno prenosa bolesti. To se, između ostalog, navodi u Smjernicama za liječenje od COVID-19 pacijenata na primarnom nivou zdravstvene zaštite, koje je izdalo Ministarstvo zdravlja.

Kad je riječ o prenosu infekcije s majke na dijete, u dokumentu koji je objavljen na sajtu Vlade piše da se ono najčešće dešava postnatalno.

„Porođene žene sa suspektnom ili potvrđenom SARS Cov-2 infekcijom treba ohrabriti da iniciraju ili nastave dojenje s obzirom da je rizik od COVID-19 kod djece tog uzrasta nizak i da su najčešće infekcije asimptomatske ili sa blagim simptomima“, kaže se u Smjernicama.

Majka i beba trebalo bi da ostanu zajedno u istoj sobi u cilju omogućavanja međusobnog fizičkog kontakta kožom, naročito odmah nakon porođaja i tokom uspostavljanja dojenja, iako su, kako piše u Smjernicama, majka ili beba sumnjivi ili potvrđeni slučajevi COVID-19.

„U situacijama kada bolest majke sprečava mogućnost brige o djetetu ili nastavka dojenja, majke treba da budu podržane da izmlazaju mlijeko, i dostavljaju svojim bebama”, navodi se u Smjernicama, uz posebno naglašavanje poštovanje higijenskih mjera koja se odnose na pranje ruku, dezinfekciju površina, nošenje maske tokom dojenja…

Dojenje, kako pojašnjava, ima protektivan učinak na oboljenja i smrtne ishode u neonatalnom, dojenačkom i periodu djetinjstva.

Ukazuje se na zaštitne efekte dojenja u sprečavanju infektivnih bolesti i pružanju prevencije kroz direktan transfer antitijela.

„Preporuke o dojenju novorođenčadi čije su majke sumnjivi ili potvrđeni slučajevi COVID-19 su da ih treba podržati u cilju dobrobiti majke i djeteta. Mora se uzeti u obzir ne samo rizik od infekcije novorođenčeta sa COVID-19, već i rizik ozbiljnog obolijevanja i smrtnosti udruženih sa prekidanjem dojenja ili neadekvatnog korišćenja zamjena majčinog mlijeka kao i protektivni efekat međusobnog kontakta kože majke i bebe”, navodi se u dokumentu.

U svijetlu sadašnjih dokaza, SZO je, kako se dalje ističe, zaključila da majke sa sumnjivim ili potvrđenim COVID-19 ne treba da budu odvojene od novorođenčeta.

„Preporuke da majke treba da ostanu zajedno sa svojom djecom je bazirana na nekoliko značajnih beneficija koje prevazilaze potencijalno, obično blagu štetu od COVID-19 transmisije djetetu”, piše u Smjernicama.

Trudnice sa blagim, ili umjerenim simptomima COVID-19, kako se objašnjava, ne zahtijevaju akutnu hospitalnu njegu, osim u slučajevima naglog pogoršanja simptoma, kao i kod drugih grupa pacijenata.

„Predlaže se izolacija u kućnim uslovima, odlaganje rutinskih antenatalnih i postnatalnih pregleda i savjetovanja, te korišćenje alternativnih platformi za konsultaciju, kao što je telemedicina ili konsultacija telefonskim putem”, ističe se u dokumentu.

COVID-19, dalje se navodi, ne predstavlja indikaciju za carski rez, osim ako zato postoje akušerske indikacije.

Izvor: Dnevne

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply