Dva dana pred početak škole roditelji saznali da su djeca premještena u novo odjeljenje

Grupa djece petog razreda podgoričke OŠ „Dragiša Ivanović“ sjutra će početi školsku godinu u novom odjeljenju, a o tome su obaviješteni juče. Nakon što je uprava škole u ponedjeljak istakla spisak učenika novoformiranog odjeljenja, to je izazvalo burne reakcije grupe roditelja, koji smatraju da su njihova djeca diskriminisana. Dok u upravi škole ističu da je postupak formiranja novog odjeljenja odrađen u skladu sa psihološko-pedagoškim kriterijumima, kao i da su još u junu svi obaviješteni da će biti formirano novo odjeljenje, dio roditelja djece iz budućeg odjeljenja V7 poručuju da će se za pomoć obratiti Prosvjetnoj inspekciji, ali i da će svoja prava pokušati da zaštite sudskim putem.

Pored činjenice da su im djeca premještena bez njihove saglasnosti i znanja, roditelje ukazuju i na to da su sa ovom odlukom upoznati svega dva dana prije početka školske godine, što im nije ostavilo dovoljno vremena da pripreme djecu na predstojeće promjene.

Prema riječima direktorke OŠ “Dragiša Ivanović“ Tanje Vujošević zbog velikog broja učenika, kao i zbog prelaska grupe učenika iz područnog odjeljenja u Doljanima, ove školske godine morali su formirati još po jedno odjeljenje petog i sedmog razreda.

„O svemu tome roditelji su obaviješteni još u junu i dat je određeni rok da se, uz deset đaka iz Doljana i neke novoupisane, prijavi po nekoliko dobrovoljaca iz ostalih odjeljenja. U slučaju petog razreda samo nekoliko đaka se izjasnilo da bi prešlo u novo odjeljenje. Nakon nedovoljnog odziva dobrovoljaca, svi roditelji su bili svjesni da se to, po procjeni psihološko -pedagoške službe, može desiti bilo čijem djetetu“, kazala je Vujošević.  

Kako tvrdi, psihološko-pedagoška služba je detaljno odradila svoj dio posla, pa su prilikom izbora djece imali u vidu sve moguće kriterijume koji se i inače poštuju prilikom formiranja novog odjeljenja.

„ U saradnji sa učiteljicama, dobili su sve potrebne informacije i mišljenja. Pri tom se vodilo računa da se ispune svi uslovi, koji se odnose na strukturu odjeljenja na više nivoa. Iako nije prijatno saznati da dijete treba da promijeni odjeljenje smao dva dana ranije, ipak su svi oni znali da se to može desiti“, rekla je Vujošević.

Ona smatra da zbog velikog broja đaka, kojih je ove godine ukupno 1.400, nijesu bili u mogućnosti da dodatno opterete postojeća odjeljenja.

„Osim deset đaka iz područnog odjeljenja, koji nastavljaju školovanje u matičnoj školi, treba imati u vidu i sve specifičnosti naselja. Zlatica se i dalje širi, broj novoupisanih đaka je u porastu i ne bismo smjeli da dođemo u situaciju da odjeljenja, koja sada broje po 27 ili 28 đaka, uskoro pređu zakonski dozvoljenu normu od najviše 30 đaka“, ističe Vujošević.

Pozivajući se na Zakon o osnovnom obrazovanju, koji ne propisiju minimalan broj đaka po odjeljenju, roditelji se pitaju zašto nije formirano odjeljenja sa tih desetak ili 15 đaka, koje bi se kasnije dopunjavalo novoupisanim.

„Kao i u slučaju formiranja odjeljenja prvaka, i u situacijama poput ove u OŠ „Dragiša Ivanović“, veoma je važno poštovati pedagoško-psihološke kriterijume“, kazao je načelnik Odsjeka za istraživanje i razvoj u Zavodu za školstvo Radoje Novović.

Prema njegovim riječima, veoma je važno da se dobiju ujednačena odjeljenja po mnogim pitanjima – polu, ljevorukosti, postignućima na testiranju, koja ne moraju biti ključna za dalje školovanje, kao i po socijalnom statusu.

Komentarišući način formiranja novih odjeljenja i reakcije roditelja, Novović navodi da ne postoje zakonska ograničenja koja bi mogla dovesti u pitanje ovakve odluke škole, ali se očekuje da je čitav proces morao biti dovoljno transparentan i uz uvažavanje stručnih kriterijuma.

„U ovakvim slučajevima je veoma važno da roditelji budu o svemu tome obaviješteni, kao i o modelima koje su stručna lica koristila prilikom odlučivanja zašto su neka djeca odabrana. Logično bi bilo da su desetak novih đaka rasporedili u druga odjeljenja, ali vjerovatno su imali razlog zbog kojeg nijesu to mogli da učine“, smatra Novović.

Ističe da je sasvim opravdano što roditelji očekuju objašnjenje, a bilo je poželjno da budu konsultovani i ranije. Njihovo pravo je da se za pomoć obrate i Prosvjetnoj inspekciji, koja bi ispitala da li je uprava učinilia sve kako treba, odnosno kojim se kriterijumima rukovodila psihološko-pedagoška služba prilikom izbora djece.

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply