Podrška nezaposlenim majkama da se uključe na tržište rada

Projektom Activate Women, koji je usvojila Vlada na jučerašnjoj sjednici, predviđeno je uključivanje 55 do 60 nezaposlenih žena starosti od 25 do 34 godine koje imaju djecu predškolskog uzrasta, a koje su ostale bez posla od sredine marta 2020. godine zbog pandemije koronavirusa. U saopštenju Vlade se navodi da je riječ o ženama koje su voljne da rade, ali su neaktivne zbog nedostatka pristupa uslugama staranja o djetetu.

Za realizaciju tog projekta biće zadužen Zavod za zapošljavanje Crne Gore, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada.

Mjere podrške podrazumijevaju savjetovanje o zapošljavanju, profilisanje, traženje posla i podršku tokom trajanja programa osmišljenog na osnovu njihovih individualnih potreba, mjesečnu nadoknadu koja se isplaćuje do šest mjeseci i/ili paušalni doprinos za troškove njege djeteta predškolskog uzrasta koja se isplaćuje do pola godine s ciljem ubrzanja ulaska žena na tržište rada.

“Mjesečna nadoknada za troškove njege djeteta plaćaće se iz budžeta projekta. Iznos od 112.000 dolara može omogućiti uključivanje najmanje 55 do 60 žena u program aktivacije. Subvencionisana obuka na radnom mjestu za povećanje zapošljivosti koja se pruža u periodu od tri do šest mjeseci na osnovu individualnog profilisanja”, navodi se u dokumentu.

Kako se dodaje, projekat je dio zajedničke akcije UN-a u Crnoj Gori, čiji je cilj da podrži uključivanje mladih na tržište rada kroz bolje programe i usluge aktivacije. MOR je preoblikovao mjeru aktivacije u inovativni program za aktivaciju mladih žena (25-34 godina života) na tržište rada kroz grantove za nezaposlene žene sa djecom predškolskog uzrasta i kroz subvencionisanu obuku na radnom mjestu, kako bi se i kroz ovaj projekat ublažili efekti pandemije na svijet rada u Crnoj Gori.

“Podaci ukazuju da je položaj žena na tržištu rada u Crnoj Gori bio nepovoljan i prije pandemije COVID-19 i prateće ekonomske krize. Pandemija je dodatno istakla ranjivost njihovog položaja. Prema procjenama MOR – a, žene čine većinu ranjive radne snage u oblastima koje su najteže pogođena socijalnim udaljavanjem i pandemijom COVID-19, koja je mnoge zaposlene majke ostavila bez opcija za brigu o djeci tokom radnog vremena”, navodi se u dokumentu.

Izvor: Pobjeda

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply