Radiće zajedno na pokretanju servisa Prihvatilište za djecu s ulice

Udruženje Roditelji i Sekretarijat za socijalno staranje dogovorili su saradnju u pokretanju socijalnog servisa Prihvatilište za djecu s ulice, kroz uključivanje u program Učionica Družionica.

Sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Ivan Terzić i izvršna direktorica udruženja Roditelji Kristina Mihailović potpisali su tim povodom Memorandum o saradnji.

Odbornici lokalnog parlamenta su prošle godine prihvatili ovu inicijativu, a kako je saopšteno iz Sekretarijata, budžetom Glavnog grada za 2021. godinu opredijeljena su sredstva za realizaciju. Socijalni servis je, navodi se, osmišljen kao posebna vrsta podrške i stimulacije djece koja dolaze iz socijalno ugroženih porodica, kao posebno ranjiva kategorija.

“Na ovaj način, djeci se obezbjeđuju uslovi za sticanje osnovnih životnih vještina, unapređenje obrazovnog statusa i izgradnju njihovih kompetencija. Djeci se programom Učionice Družionice pomaže u obrazovanju, obezbjeđuje užina, psiho-socijalna podrška, organizuju kreativno edukativne radionice, kao i prevoz do mjesta realizacije aktivnosti (Igračkoteka i Razvojni centar)”, navodi se u saopštenju.

Cilj inicijative je, kako se dodaje, da kroz socijalni servis Prihvatilište uključi djecu sa ulice u edukativne radionice, smanjenje prenošenja siromaštva sa generacije na generaciju, kao i omogućavanje prilika da sva djeca imaju iste mogućnosti za obrazovanje, čime se direktno unapređuje kvalitet života socijalno ugroženih kategorija.

“Udruženje Roditelji će u sklopu programa koji je podržao Sekretarijat za socijalno staranje svake sedmice sprovoditi program sa stimulativnim aktivnostima za djecu koja žive u zoni siromaštva i raditi na osmišljavanju, planiranju i uspostavljanju sveobuhvatnog servisa prihvatilišta za djecu sa ulice i unaprjeđenju uslova rada. Sekretarijat za socijalno staranje će, u skladu sa svojim mogućnostima, pružiti potrebnu podršku dostizanju ciljeva saradnje”, saopštili su iz Sekretarijata.

Glavni grad i odbornici su ovaj servis podržali sa 10 hiljada eura, čime će biti finansiran dio oza godinu.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply