U četvrtak o modelima viđanja razvedenih roditelja sa djecom u doba COVID-a

Aktuelna epidemiološka situacija nerijetko dovodi do toga da nije moguće u potpunosti ili djelimično sprovesti sudske odluke u vezi sa održavanjem ličnih odnosa djece sa roditeljem sa kojim ne žive, što razvedenim roditeljima u Crnoj Gori pravi probleme, o čemu će moći da se posavjetuju u četvrtak sa advokatom.

Problemi nastaju kada su viđanja i primopredaja djece regulisani tokom onih časova u toku dana kada je na snazi zabrana kretanja. U takvim situacijama se nameće potreba da roditelji sami sačinjavaju dogovor kako bi se viđanje moglo održati tokom onih sati kada je dozvoljeno kretanje. Međutim, u slučajevima u kojima postoji istorija porodičnog nasilja ili nemogućnost ostvarivanja normalne komunikacije između roditelja zbog trajno poremećenih odnosa, značajno je otežano ili nemoguće postizanje dogovora koji bi bili u skladu sa dinamikom viđanja koju je odredio sud. Problem se usložnjava i u slučajevima gdje roditelj sa kojim dijete treba da ostvari kontakt ne živi u istom gradu.

Šta mogu da urade i na koji način da postupe roditelji će moći da čuju od advokatice Maje Živković koja je dio Tima za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama Udruženja Roditelji.

Tim će roditeljima biti na raspolaganju u četvrtak, 17. decembra, od 17 sati u prostorijama Udruženja, u ulici Vuka Karadžića 2/3. Za one koji ne mogu da dođu ili žive u drugom gradu, od 18 sati organizuju online savjetovanje na temu Modeli viđanja u doba COVID-a, u toku kojeg će odgovarati na sva pitanja. Online savjetovanje može se pratiti preko Zoom aplikacije i linka https://us02web.zoom.us/j/83353107437 a uvodni dio biće prenošen i na Facebook stranici portala Roditelji.me

Ova savjetovanja su dio su inicijative koji su podržali UNICEF Montenegro , Grupa 484 i Ambasada Kraljevine Norveške / Embassy of Norway u Beogradu.

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply