Broje djece u institucijama smanjen za 50 odsto

Broj djece koja su smještena u institucijama u Crnoj Gori smanjen je od 2010. i 2019. godine za 50 odsto, a prije tri godine u takvom vidu smještaja nije bilo nijedno dijete mlađe od tri godine. To je rezultat zajedničkih napora UNICEF-a, Delegacije EU u Crnoj Gori, Ministarstva rada i socijalnog staranja, nacionalnih i lokalnih vlasti, Skupštine Crne Gore, civilnog društva, medija, akademske i međunarodne zajednice.

Kako je saopšteno iz UNICEF-a, reforma sistema dječje zaštite u Crnoj Gori, koju su tokom posljednje decenije aktivno podržavali, prepoznata je kao jedan od šest modela dobre prakse na globalnom nivou. Izvještaj o tome UNICEF-a i Grupe za univerzalna prava javnosti će danas predstaviti Michelle Bachelet, visoka komesarka za ljudska prava, Elisabeth Tichy-Fisslberger, predsjednica Savjeta za ljudska prava, Walter Stevens, šef Delegacije EU pri UN-u, Luis Pedernera Reyna, predsjedavajući Komiteta za prava djeteta i Henrietta Fore, izvršna direktorica UNICEF-a.

Crnogorski delegat Veljko Milonjić, ambasador za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova, predstaviće danas kako su ugovorna tijela UN-a, zajedno s partnerima u Crnoj Gori, podržala reformu nacionalnog sistema socijalne i dječje zaštite. On će se fokusirati na rezultate postignute u procesu pronalaženja alternativnih rješenja za smještaj djece bez roditeljskog staranja kako ne bi odrastala u institucijama, poput hraniteljstva i usvajanja, kao i na rezultate postignute u promociji jednakih prava i mogućnosti za djecu sa smetnjama u razvoju.

 “Izazov koji je pred nama, prije svega, jeste jačanje prirodne porodice, pružanje još veće podrške majci i djetetu i stvaranju uslova za njihovu veću socijalnu i finansijsku samostalnost. Nastavićemo s daljim snaženjem hraniteljstva u okviru proširene porodice i razvojem standardnog-profesionalnog hraniteljstva, s posebnim akcentom na djecu uzrasta do tri godine”, kazali su u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Crna Gora će, kako su dodali, raditi na obezbjeđivanju svih neophodnih preduslova za punu primjenu novog zakonodavnog i strateškog okvira, kao i nastaviti da jača saradnju svih nadležnih sektora u cilju sprečavanja smještaja djece u ustanove”,

Globalni izvještaj Ostvarivanje prava, mijenjanje života – uticaj UN sistema za monitoring ljudskih prava na realizaciju prava djeteta pokazuje da mehanizmi UN-a za ljudska prava, uz podršku UNICEF-a i partnera poput EU, imaju jasan i mjerljiv uticaj na ostvarivanje prava djeteta.

“Izvještaj nas podsjeća da je 2010. godine 367 djece bilo smješteno u institucije u Crnoj Gori, zemlji čija je ukupna populacija samo 620.000 ljudi. Radilo se o jednoj od najviših stopa institucionalizacije djece po glavi stanovnika u Evropi. Prema  Konvenciji UN-a o pravima djeteta, svako dijete treba da raste u sigurnom porodičnom okruženju. Za djecu koju ne mogu odgajati njihove porodice treba tražiti odgovarajuće alternativno porodično okruženje, a ne smještaj u institucije, koji se koristi samo kao privremena, posljednja mjera. Zahvaljujući zajedničkim naporima UNICEF-a, Delegacije EU u Crnoj Gori, Ministarstva rada i socijalnog staranja, nacionalnih i lokalnih vlasti, Skupštine CG, civilnog društva, medija, akademske i međunarodne zajednice, između 2010. i 2019. godine broj djece smještene u institucije u Crnoj Gori smanjio se za 50 odsto, dok je 2017. država postigla važnu prekretnicu tako što nije imala nijedno dijete mlađe od tri godine u institucijama”, navodi se u saopštenju UNICEF-a.

Prema riječima šefa predstavništva UNICEF-a Huana Santandera, Crna Gora je postigla značajan napredak u smanjenju broja djece koja odrastaju u institucijama, ali i dalje su ostali veliki izazovi.

“Moramo udvostručiti napore kako bismo osigurali da svako dijete ostvaruje svoje pravo na odrastanje u bezbjednom, porodičnom okruženju punom ljubavi. Radujemo se saradnji s novom Vladom na prevazilaženju preostalih prepreka”, ističe Santander.

Poštovanje međunarodnih standarda ljudskih prava utvrđenih Konvencijom UN-a o pravima djeteta u središtu je procesa pristupanja EU. Stoga je neophodan dalji napredak u reformi sistema dječje zaštite da bi Crna Gora postala članica EU.

„Evropska unija je, zajedno s našim partnerima iz UN-a i Vladom Crne Gore, podržala reformu sistema dječje zaštite i raduje me da je ova naša zajednička inicijativa međunarodno priznata i da, što je još bitnije, ima opipljive rezultate. Svako dijete treba porodično okruženje – ljubav, zaštitu, podršku i ohrabrenje da u potpunosti ostvari svoj potencijal. Naša je kolektivna odgovornost da osiguramo da sva djeca rastu u takvom okruženju i da u potpunosti ostvaruju svoja prava”, poručila je Oana Kristina Popa, šefica Delegacije EU u Crnoj Gori.  

Ona je ocijenila da je, uprkos napretku, pred Crnom Gorom još mnogo posla kako bi obezbijedili da djeca i mladi bez roditeljskog staranja imaju jednaka prava, zaštitu i mogućnosti i rastu u porodičnom okruženju punom ljubavi i brige, kao i djeca koja rastu sa svojim roditeljima. EU će, prema riječima Pope, nastaviti da pruža kontinuiranu podršku ostvarivanju prava djece u Crnoj Gori.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply