U četvrtak o spriječenosti za rad sa advokaticom Živković

U doba korone, ali i inače se dešava da su roditelji privremeno spriječeni za rad, a posledice neostvarivanja prava na plaćeno odsustvo sa posla mogu da budu veoma kompleksne, posebno u jednoroditeljskim porodicama.

Kada je zaposleni roditelj privremeno spriječen za rad ima pravo na naknadu zarade, prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju u slučaju karantinskih bolesti (stavljanje pod zdravstveni nadzor). Koja sve prava u tim slučajevima imaju i na koji način da ih ostvare samohrani roditelji će moći da saznaju u toku online okupljanja Grupe za podršku jednoroditeljskim porodicama udruženja Roditelji, u četvrtak, 3. decembra 2020.

Novo oline predavanje/savjetovanje o temama koje se tiču razvoda u vrijeme COVID-a trajaće od 18 do 20 časova. Na sva pitanja odgovoriće advokatica Maja Živković. Zainteresovani roditelji iz cijele Crne Gore online predavanje/savjetovanje mogu pratiti putem zoom aplikacije na linku https://us02web.zoom.us/j/83535757870

Predvanje/savjetovanje je dio inicijative koji su podržali UNICEF, Grupa 484 i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Cilj ove inicijatove udruženja Roditelji je da se u toku COVID krize obezbijedi konstanta podrška za jednoroditeljske porodice, između ostalog, u vidu besplatnog pravnog i psihološkog savjetovanja.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply