Otvoren prvi Montessori kabinet na Cetinju

Prvi Montessori kabinet za djecu sa smetnjama u razvoju otvoren je danas na Cetinju u okviru Centra za dnevni boravak.

Gradonačelnik Aleksandar Kašćelan kazao je da će Cetinje nastaviti da posvećuje pažnju djeci, omladini, ali i odraslima sa smetnjama u razvoju, kako kroz rad Dnevnog centra, tako i kroz podršku njihovom zapošljavanju.

“Odluku da pomognemo nabavku Montessori kabineta donijeli smo veoma lako, jer je Dnevni centar u dosadašnjem radu pokazao izuzetnu senzibilnost i odgovornost u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju,” kazao je Kašćelan na otvaranju kabineta.

On je rekao i da je jedan od prioritetnih ciljeva gradske uprave da svakom djetetu omogući uslove da se razvija u mjeri svojih kapaciteta.

“Želja nam je da podstaknemo njihovu motivaciju za učenjem i da im omogućimo napredovanje u skladu sa individualnim karakteristikama i sposobnostima i tempom koji njima najbolje odgovara,” kazao je Kašćelan.

Kako je saopšteno iz Dnevnog centra Cetinje, on je dodao da se Montessori kabinetom podiže i kvalitet usluga Dnevnog centra, koji se u javnosti već percipira kao ozbiljna institucija socijalne zaštite.

“Cetinje će, kao osnivač Dnevnog centra, nastaviti da podržava sve njegove aktivnosti i pažljivo pratiti potrebe za unapređenjem, kako kvaliteta rada, tako i za nabavku neophodne opreme i sredstava,” poručio je Kašćelan.

Direktor Centar za dnevni boravak Cetinje Božidar Drecun kazao je da otvaranjem Kabineta Dnevni centar još jednom pokazuje svoju posvećenost u ostvarivanju najbolje moguće usluge za svoje korisnike.

“Montessori princip je u osnovi cjelovit sistem rada koji naglašava značaj aktivnosti djeteta i individualni tempo razvoja i ima jedinstven pristup u tehnici učenja. Naglasak je na obezbjeđivanju podsticanog okruženja koje povećava dječju prirodnu radoznalost i omogućava spontano učenje kroz otkrivanje”, kazao je Drecun.

On je dodao da je ponosan na zaposlene u Centru koji svakodnevnim radom, ali i konstantnom edukacijom posvećeno rade na tome da korisnike Centra ohrabre da iskažu svoj puni potencijal.

Stručna saradnica u Centru za dnevni boravak Cetinje Dijana Mlađen pojasnila je da su se tokom obuke zaposleni upoznali sa osnovnim postavkama Montessori pedagogije, kao i sa načinama podsticanja razvoja vještina praktičnog života, čulnih, govorno-jezičkih i matematičkih sposobnosti kod djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

“Takođe smo stekli znanja o razvoju djeteta po Montessori teoriji, periode naročite osjetljivosti, važnosti upotrebe adekvatnog pribora u radu i pripreme okoline za učenje i razvoj djeteta”, kazala je Mlađen.

Ona je naglasila da se Montessori metode mogu objasniti i kao učenje kroz igru i da znače pojačan individualni rad nastavnika sa decom, u kojem nastavnik prvo predstavi neku aktivnost, zašto se i kako radi, a zatim se objašnjavaju karakteristike materijala, odnosno predmeta.

“U radu na ovaj način djeca mogu da uključe sva čula, da vide, dodirnu, pomirišu materijale sa kojima rade, što je bitno kod djece sa smetnjama u razvoju, jer ona imaju velikih problema sa pažnjom,” kazala je Mlađen.

Kako je saopšteno iz Dnevnog centra Cetinje, novi Montessori kabinet opremljen je priborom sa kojim su se edukanti upoznali tokom trajanje edukacije i stekli potrebna znanja i vještine za njegovu primjenu.

“Stavljanje u upotrebu pribora ima za cilj stvaranje okoline koja je primjerena djeci sa smetnjama u razvoju kako bi se ispunile trenutne potrebe i podržao njihov sveobuhvatni razvoj. Uz pomoć pribora postepeno se stimuliše samostalnost i kreativnost, pri čemu korisnici imaju slobodu u odabiru dostupnog pribora”, navodi se u saopštenju.

Izvor: Mina

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply