Sufinansiraće do 70 odsto iznosa članarine za dio djece koja se bave sportom

Ilustracija

Ministarstvo sporta i mladih u ovoj godini sufinansiraće do 70 odsto iznosa članarine za djecu koja se bave sportskim aktivnostima u dijelu sportskih klubova u Crnoj Gori.

U Odluci koju je donijelo Ministarstvo navodi se da će se sufinansirati članarina za djecu rođenu 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. i 2011. godine, “koja za vrijeme važenja ove Odluke mogu najviše tri puta promijeniti vrstu sporta ili sportski klub”.

Navodi se da će sportski klubovi u okviru kojih će se sufinasirati članarina izabrati putem javnog poziva, shodno članu 85 Zakona o sportu, koji će biti raspisan u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke, a pravo prijave na javni poziv ima sportski klub, nakon proteka roka od jedne godine od dana osnivanja.

Kako je definisano u Odluci mogu se prijaviti klubovi koji obavlja sportsku djelatnost u sportu koji je razvrstan u I i II kategoriju sportova koji su na programu Olimpijskih igara, i to: vaterpolo, košarka, odbojka, rukomet, fudbal, džudo, atletika, boks, jedrenje, karate, skijanje i tenis.

Uslov da bi se klub prijavio na javni poziv je i da ima najmanje jednu seniorsku ekipu u kolektivnom sportu, odnosno najmanje jednog seniora takmičara u pojedinačnom sportu, koji učestvuju u sistemu takmičenja koje organizuje nadležni nacionalni sportski savez, sastavljenu od sportista registrovanih kod tog saveza.

Takođe, jedan od uslova za prijavu na javni poziv je da klub u odnosu na broj djece koju prijavljuje za sufinansiranje ispunjava zakonske uslove u pogledu prostora, kadra i opreme.

Odluku detaljno možete pročitati na sajtu Ministarstva sporta i mladih.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply