Polaganje pod maskama uz razmak od dva metra

U toku maturskih, stručnih i polumaturskih ispita, koji će biti održavani od 20. maja, učenici će morati da nose maske, a u obavezi su da koriste sopstvena sredstva za pisanje. Tokom provjere znanja biće obezbijeđena i propisana fizička distanca od dva metra, najavila je direktorica Ispitnog centra Dragana Dmitrović.

Interne i eksterne provjere znanje, koje će početi 20. maja, zaključno sa 1. junom, ove godine, kako je ranije najavio ministar prosvjete Damir Šehović, neće uključiti gradivo iz četvrtog tromjesječja, pa će time imati i manji broj pitanja.

Direktorica Ispitnog centra pojašnjava da će se radi zaštite zdravlja učenika i svih zaposlenih u školama, održavanje eksterne provjere znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole, maturskog i stručnog ispita sprovesti u skladu sa određenim pravilima.

Ona ističe da je prijedlog da se dolazak u školu organizuje najmanje sat i po prije početka ispita kako bi ulazak učenika tekao po principu „jedan po jedan“.

“Prije ulaska učenika u učionice i nakon završetka polaganja stolovi moraju biti dezinfikovani, što je posebno važno jer tako održavamo higijenu između svakog pojedinačnog ulaska i obezbjeđujemo da nema rizičnih kontakata po smjenjivanju grupa”, navodi Dmitrović.

Obaveza učenika biće i da prije ulaska u školu i prilikom izlaska dezinfikuju ruke.

“Nadležni resor je svaki korak u organizaciji polumaturskih i maturskih ispita isplanirao u saradnji sa Institutom za javno zdravlje, a u najboljem interesu maturanata i polumaturanata. Sve što je neophodno od opreme i sredstava biće obezbijeđeno, te vjerujem da ćemo, uz podršku škola, realizovati i ovaj cilj kako smo od početka planirali: i sa zdravljem i sa znanjem”, kazala je Dmitrović za Pobjedu.

Raspored

Kretanje kroz školske objekte, a posebno prilikom ulaska i nakon završetka ispita, ističe direktorica Ispitnog centra, biće strogo uređeno, kontrolisano i organizovano ,,na način da osigurava maksimalnu udaljenost i poštovanje fizičke distance između učenika“.

“Ovdje je posebno važno istaći sljedeće: škole će po spiskovima koje je sačinio Ispitni centar grupisati i organizovati učenike. To znači da učenici neće na oglasnim tablama tražiti svoje ime i stvarati gužvu. Škole će povezati imena đaka iz odjeljenja i njihov raspored po prostorijama, kako je odredio Ispitni centar. Učenici pojedinih odjeljenja će dolaziti u vrijeme koje odrede razredne starješine, a dežurni nastavnik će ih raspoređivati u učionice prema spisku”, pojasnila je Dmitrović.

Posebna pažnja, kaže ona, biće usmjerena i na ponašanje učenika ispred školskih objekata, pa će se i u tom dijelu voditi računa o obezbjeđivanju fizičke distance.

Termini polaganja

Eksterni maturski i stručni ispiti iz crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti održavaju se 20. maja; eksterni maturski i stručni ispit iz prvog stranog jezika 30. maja; eksterni maturski i stručni ispit iz matematike 1. juna.

Iz Ispitnog centra danas je saopšteno da se eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole (polumaturski ispit) pomjera za jedan dan, pa će ispit iz crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti/Albanski jezik i književnost biti 27. maja, iz matematike 28. maja, iz izbornog predmeta 29. maja.

Polaganje albanskog jezika, kako su dodali ranije iz Ministarstva, biće u datumima koji su određeni za crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost.

Polumaturski ispiti nijesu eliminatorni za upis u srednje škole, dok se maturski ispiti vrednuju prilikom upisa na fakultete u najvećem broju zemalja regiona i šire.

Iz Ispitnog centra je potvrđeno i da će početak i trajanje ispita biti isto kao i prethodnih godina.

Zaštitna sredstva biće obezbijeđena za sve učenike

Direktorica Ispitnog centra pojasnila je da će Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Upravom za imovinu, a na osnovu zaključka NKT, obezbijediti dezinfekciona sredstva za ruke i radne površine u skladu sa preporukama struke.

Plan je, kaže, i da se obezbijede maske i rukavice za sve učenike. Kako je rečeno Pobjedi iz nadležnog resora, na dan polaganja maske će biti dostupne svim učenicima.

“Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Upravom za imovinu, a na osnovu zaključka NKT, obezbijediće dezinfekciona sredstva za ruke i radne površine u skladu sa preporukama struke. Sredstva će biti distribuirana za svaki objekat, odnosno svaku školu u kojoj se organizuje maturski ili polumaturski ispit, a njih je oko 220. Takođe, plan je da se obezbijede maske i rukavice za djecu: više desetina hiljada maski, rukavica, ali i dovoljna količina alkohola i drugih sredstava”, kazala je Dmitrović.

Učenici će prije ulaska u školu i tokom polaganja maturskih, stručnih i polumaturskih ispita, koji će biti održani od 20. maja, morati da nose maske, u obavezi su da koriste sopstvena sredstva za pisanje, a tokom provjere znanja biće obezbijeđena i propisana fizička distanca od dva metra.

Izvor: Pobjeda

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply