Bolovanje će se produžavati po automatizmu do 15. maja

Foto: Vijesti/Savo Prelević

Bolovanja koja odobravaju prvostepene ljekarske komisije, po automatizmu će se produžavati do 15. maja, kazao je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić.

“Bolovanje koje osigurnaicima utvrđuje izabrani doktor, u slučaju potrebe za produžetkom bolovanja duže od 30 dana osiguranik podnosi zahtjev prema izabranom doktoru, na osnovu čega izabrani doktor cijeni opravdanost upućenog zahtjeva i prihvata ili odbija takav zahtjev”, kazao je on.

Kako navodi, ukoliko prihvati zahtjev, izabrani doktor elektronskim putem prosljeđuje prvostepenoj ljekarskoj komisiji Fonda elektronski uput, a kasnije se u Fondu produžava bolovanje do 15. maja.

Pozvao je osiguranike da koriste elektronski servis eBolovanje za slanje zahtjeva za produžetak bolovanja, kako bi se smanjio broj kontakata između osiguranika i ljekara.

Izvor: Vijesti

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply