Udruženje pedagoga izradilo smjernice za realizaciju koncepta učenja na daljinu

Udruženja pedagoga Crne Gore pripremilo je kraći pregled koncepta učenja na daljinu kako bi nastavnicima olakšali proces online nastave i prilagodilo ga našim okolnostima, uvažavajući Smjernice, koje je usvojilo Ministarstvo prosvjete.

U Publikaciju se razrješavaju osnovne dileme o samom načinu rada, ocjenjivanja, kao i digitalnih alata koji se mogu koristiti. Ovdje možete pronaći publikaciju –  Smjernice u organizaciji učenja na daljinu (198 downloads)

Vanja Rakočević, iz Udruženja pedagoga Crne Gore kaže da su se nastavnici sjajno snašli u novonastaloj situaciji, jer je prelazak iz učionice na online platforme za sve bio neočekivan, a oni su pokazali nevjerovatnu energiju i trud da dopru do učenika i da nastava ne trpi usljed trenutnih okolnosti.

Publikacija može koristiti i roditeljima da mnogo bolje prate učenje djeteta, a učenici se sami mogu organizovati i izabrati vrijeme koje njima odgovara.

Rakočević je u Bojama jutra kazala da se uloga roditelja u obrazovanju djece se znatno izmijenila i nastavnici to, takođe, moraju uzeti u obzir prilikom planiranja i realizacije nastave.

Roditeljima savjetuje da djeci pomažu onoliko koliko je njima potrebno i da je važno da u tome imaju mjeru jer, kako ističe, cilj ovog koncepta nije da oni rješavaju zadatke djece, već da se ona osposobe za samostalno učenje i napredak.

 

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply