Ministarstvo podsjeća razvedene roditelje da poštuju prava djeteta

Ministarstvo rada i socijalnog staranja pozvalo je danas razvedene odnosno roditelje koji ne žive zajedno da, u okolnostima u kojima smo zbog koronavirusa, pokušaju da se dogovovaraju i prilagođavaju ostvarivanju ličnih odnosa sa djecom preventivnim mjerama i vode računa o sprječavanju prenošenja bolesti i zaštiti zdravlja djeteta.

Iz Ministarstva podsjećaju i upozoravaju roditelje da je u ovoj situaciji prvenstveno obaveza i odgovornost roditelja postizanje dogovora i prilagođavanje.

“Nemogućnost prepoznavanja i stavljanja u prvi plan djetetovih potreba za sigurnošću i zaštitom zdravlja, predstavlja kršenje njegovih prava, što upućuje na potrebu i mogućnost preduzimanja drugih adekvatnih mjera porodično pravne zaštite”, piše u saopštenju Minstarstva.

Centrima za socijalni rad poslednjih dana učestalo se obraćaju roditelji sa problemima u postizanju dogovora o boravku sa djecom i poštovanu sudskih odluka u vezi sa tim.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje na odredbe Porodičnog zakona po kojima dijete ima pravo da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi.

“Ukoliko ostvarivanje ličnih odnosa roditelja koji ne živi sa djetetom nije u skladu sa Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenosenja novog koronavirusaili bi se time povećao rizik od infekcije, preporučujemo upotrebu telefona i aplikacija poput Skypa, WhatsAppa, Viber … “, navode iz Ministarstva.

Ukazuju da je roditelj s kojim dijete živi u ovom periodu dužan da omogući djetetu korištenje ovih servisa u što većem opsegu.

Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti da se samostalno dogovore i, kako navode, nemaju kapaciteta za očekivani nivo odgovornog ponašanja u ovoj situaciji, centri za socijalni rad će, prvenstveno savjetodavnom stručnom podrškom, nastojati da postignu dogovor između roditelja.

Roditelji kojima je potrebna stručna pomoć i savjeti na koji način da reaguju i organizuju život s djecom u situaciji socijalne izolacije i posebnih mjera zaštite mogu se javiti nadležnim centarima za socijalni rad na dežurni telefon.

Napominju da izvršenje sudskih odluka o ostvarivanju ličnih odnosa djeteta s roditeljem nije u nadležnosti sistema socijalne i dječje zaštite, već pravosuđa.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply