Privatne predškolske ustanove od Vlade zatražile pomoć

Privatne predškolske ustanove, koje imaju licencu Ministarstva prosvjete, obratile su se Vladi Crne Gore za pomoć jer zbog obustave rada neće imati novca za plate i druge obaveze za određeni period.

Oni su, poštujući obavezujuću odluku Vlade obustavili rad, i kako kažu, za razliku od budžetskih predškolskih ustanova neće imati obezbijeđena sredstva za plate i izmirenje ostalih obaveza.

Navode da u Crnoj Gori privatne predškolske ustanove rade već 15 godina, a neke i duže, pridržavajući se programa i načina rada koje pozitivni propisi i Ministarstvo prosvjete nalažu.

“Napominjemo da se privatne predškolske Ustanove, koje su licencirane i ušle u Mrežu vaspitnoobrazovnih ustanova finansiraju isključivo od uplata roditelja, na mjesečnom nivou i od tih sredstava se podmiruju sve ostale potrebe za nesmetano funkcionisanje ove važne javne djelatnosti, od posebnog društvenog interesa. Za razliku od budžetskih predškolskih ustanova mi nećemo imati sredstva za plate i druge obaveze za određeni period”, kažu u svom obraćanju Vladi.

Oni kažu da se u predmetnoj Odluci nijesu prepoznali kao dio vaspitnoobrazovnog sistema i u predloženim mjerama zaštite.

Smatraju da na ovaj način dolaze u situaciju gdje je potpuno nemoguće izmiriti obaveze koje ih očekuju i kada bi punim kapacitetom, nakon ponovnog uspostavljanja rada nastavili nesmetano djelatnost i obuhvat djece koja su do sada bila uključena a što je, kako kažu, nesporna društvena potreba.

“Iako je Opšti zakon o vaspitanju i obrazovanju i Zakon o javnoprivatnom partnerstvu dao mogućnost javno privatnog partnerstva i dobijanja koncesije za licencirane ustanove, razumijevajući opšte stanje, a posebno stanje budžeta u zadnjim godinama, nijesmo insistirali da ih dobijemo, a u radu poštujemo sve utvr]ene standarde, programe, mjere i pod nadzorom smo svih nadležnih inspekcija”, tvrde predstavnici privatnih vrtića.

Vladu pozivaju da sagleda ovaj segment javne djelatnosti, da iznađe mogućnosti kako da se održe i kvalitetno nastave rad za dobro polaznika, roditelja, lokalne zajednice i države.

Podsjećaju da predškolsko vaspitanje i obrazovanje po Strategiji ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja teži što većem obuhvatu djece, a očekuju da će djeci i roditeljima, po ocjeni stručnjaka, biti potrebna još veća podrška nakon preporučenog vremena izolacije, koje se može i produžiti.

“To će imati i svoj odraz na njihovu eventualni frustraciju, pojačanu ankcioznost zbog duže socijalne isključenosti i boravka u stanu/kući”, kažu predstavnici privatnih vrtića.

Navode da su obaveze ustanova, prije svega: plate zaposlenih, porezi i doprinosi, zakupi prostora (većina ustanova plaća kirije), komunalije, otplate rata kredita i dr.

Pitaju se i koji će roditelji poslije ove situacije zadržati posao, biti u mogućnosti da smještaju djecu u njihove ustanove i plaćaju uslugu. Ukazuju da u javnim ustanovama roditelji plaćaju samo ishranu djece, dok država izmiruje sve ostale troškove ustanova.

“Preporučili ste da se ne prekida djelatnost, da se ne ukidaju privredni subjekti i ne otpuštaju zaposleni. Saglasni smo sa svim preporukama, zato vam se obraćamo u nadi da ćete iznaći adekvatne, sistemske mjere zaštite i da nas očuvate u daljem radu i jedinstvenom vaspitnoobrazovnom sistemu CG”, kaže se u obraćanju privatnih predškolskih ustanova.

U  privatnim predškolskim ustanovama koje imaju licencu boravi ukupno 1096 djece i smatraju da bi bio veliki društveni problem da im se to ne omogući i dalje nakon isteka perioda trajanja obustave.

Pismo su potpisale privatne predškolske ustanove Maša – Podgorica, Artic Pinokio – Podgorica, Čarli Čaplin – Podgorica, Kockica – Podgorica, Kućica – Podgorica, Dvor – Podgorica, Mali princ – Podgorica, Svetionik – Bar, Mala bajka – Bar, Vini Pu – Budva, Arushi pu – Ulcinj, Osmijeh – Kotor i Montessori Zvono – Nikšić.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply