Savjet roditelja traži objašnjenje odluke, nemaju informaciju da je UO odlučivao

Savjet roditelja JPU “Đina Vrbica” tražio je od uprave svu dokumentaciju koja je prethodila donošenju odluke o ukidanju spavanja za predškolce, a prema njihovim saznanjima u prethodnom periodu nije održana nijedna sjednica Upravnog odbora u vezi sa tim.

Iz uprave ove ustanove 14. decembra je saopšteno da u narednih mjesec neće mijenjati režim rada unutar vrtićkih jedinica a da će taj period iskoristiti za analizu stanja i ponašanja djece, nakon čega će definisati predlog izmjena o kojem će se nakon toga izjasniti UO.

Roditelji okupljeni u Savjetu očekuju da će im dokumentacija koju su tražili malo bolje razjasniti o kojoj se nadležnosti direktora tačno radi prema Statutu, jer, kako kažu, i u okviru svojih nadležnosti direktor ne može da postupa u skladu sa svojim ličnim uvjerenjima i stavovima već u skladu sa procedurama.

“Naglašavamo da se Godišnji plan i program rada usvaja početkom školske godine i da usvojeni plan i program ne predviđa ni mogućnost uvođenja ovakve promjene, čak ni za predškolski uzrast”, kažu iz Savjeta roditelja.

Tvrde da su od samog početka pokazali spremnost da budu uključeni u proces donošenja odluke, da je iniciijativa o ukidanju obaveznog spavanja potekla od Savjeta i da su tom prilikom tražilli od uprave na uvid dokumentaciju koja bi ukazala na to da je dobro ovakvu odluku sprovesti, uzimajući u obzir kadrovske i prostorne kapacitete kojima raspolaže ustanova. Do danas nijednu studiju, plan, i preporuku nijesu dobili.

Podsjećaju da su bili zatečeni informacijom iz medija da se ukida obavezno spavanje za sve uzraste od 3 do 6 godina sa početkom sprovođenja odluke od 1. februara ove godine.

“Savjet je reagovao obraćanjem upravi, medijima i gostovanjima predsjednice Savjeta u dvije TV emisije. Tada smo uputili listu pitanja upravi. Odgovore nismo dobili do danas, a direktor se tada obratio javnosti putem zvanične facebook stranice izmijenjenom izjavom o sprovođenju odluke, a nakon nekoliko dana izjavom da se odluka neće sprovoditi u narednom periodu”, navode oni.

Dodaju da je tokom emisije Okvir koja je emitovana na nacionalnoj televiziji Predsjednica Upravnog odbora JPU “Đina Vrbica” ujedno i PR te ustanove Vesna Marković uvjerila javnost i Savjet da se nijedna odluka ovog tipa neće sprovesti u djelo bez poštovanja relevantnih procedura koje uključuju odlučivanje na Upravnom odboru kao i da će o svemu prvenstveno biti obaviješteni roditelji.

Navode da Savjet roditelja ima svog predstavnika u Upravnom odboru i da potvrđuju da nijedna sjednica UO nije održana u proteklom periodu, a odluka je ipak donesena i već stupila na snagu.

Marković je za Dan kazala da direktor ustanove smatra da je ovakav režim dobar za mališane, da bi se vrijeme za popodnevni odmor iskoristilo tako što će djeca imati neke mirne aktivnosti u tom period i da će djeci koja budu imala potrebu za popodnevnim odmorom to će im biti omogućeno.

“Skloni smo da zaključimo da se prilikom odlučivanja o dnevnom ritmu naše djece pita i uvažava mišljenje pojedinca koji je na rukovodećoj poziciji preskačući sve druge relevantne činioce”, kažu iz Savjeta roditelja.

U Savjetu roditelja smatraju da se ovakva odluka ne može adekvatno sprovesti ni u jednoj vaspitnoj jedinici ove Ustanove jer za to, kako kažu, ne postoje ni prostorni ni kadrovski uslovi.

Prema njihovim riječima, ne postoje odvojene prostorije, niti dovoljno kadra. Smatraju da odmor nije isto što i: mirna aktivnost, boravak u dvorištu, fizička aktivnost u sportskoj sali koju nema 90 odsto vaspitnih jedinica. Grupe su, kako kažu, prekobrojne čak i preko 100 odsto i u jaslenom i u vrtićkom uzrastu.

“Vaspitači su nedovoljno obaviješteni o sprovođenju ove odluke i već nakon dva dana sprovođenja u VJ “Dragan Radulović” saznajemo da djeca nisu ponuđena da spavaju već se odluka odnosi na sve, da su djeca razdražljiva i nervozna, da su krevetići većinom sklonjeni iz učionica, da se ova odluka sprovodi u vidu smirivanja djece “ko ne bude dobar danas moraće da spava” i slično. Savjet će pomno pratiti situaciju, a istovremeno se obratiti svim relevantnim institucijama”, tvrde oni.

Savjet roditelja izražava ogromno žaljenje i nezadovoljstvo što Uprava “Đine Vrbice” ne želi da ostvari saradnju sa roditeljima jer nijesu uvaženi ni na jedan propisan način. Navode da o ovoj odluci ih nije obavijestila uprava vrtića već vaspitači koji su odluku dobili na uvid, napisanu šturo bez instrukcija kako će se odluka sprovoditi u djelo.

Konvencija o pravima djeteta Usvojena od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 20. novembra 1989. godine predviđa sprovođenje svih aktivnosti u skladu sa najboljim interesom djeteta. U Savjetu kažu da ne mogu utvrditi da li je zaista tako obzirom da im nedostaju važne informacije struke na osnovu koje je odluka donijeta.

Istom konvencijom je predviđeno da je osnovna briga svakog roditelja najbolji interes djeteta, i da se u skladu sa tim Savjet roditelja izjašnjava da u uslovima u kojima posluje JPU “Đina Vrbica” ovakva odluka direktno šteti interesu djeteta i suprotna je zakonom zagarantovanom pravu djeteta na odmor.

“S obzirom na to da uprava bira da ostane nijema na naša pitanja i inicijative, da kao kanal komunikacije prema Savjetu koristi medije, primorani smo da u narednom periodu uključimo sve više instance u rješavanje ovog i sličnih problema koji se dešavaju u poslovanju ove predškolske ustanove”, najavili su iz Savjeta roditelja.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply