Motorni razvoj od 4. do 6. mjeseca

PIŠE: Vesna Samardžić, fizioterapeutkinja, Udruženje fizioterapeuta Crne Gore

Poznavanje normalnog motornog razvoja i njegovih varijeteta od značaja je u ranoj dijagnostici razvojnih poremećaja i blagovremenom uključivanju djeteta u neki od vidova habilitacionih postupaka kako bi se funkcionalni potencijal djeteta iskoristio u najvećoj mjeri.

Motorni razvoj u 4. mjesecu

 • Kritični period u motornom razvoju: pokret i postura se mijenjaju od asimetrične u simetrične.
 • Iz položaja na trbuhu dijete podiže glavu u srednjoj liniji*preko 90 stepeni i dugo je drži. Potpun oslonac preko podlaktica.
 • Dovodi obje ruke do srednje linije i igra se sa njima.
 • Poseže jednom rukom, igračku drži objema rukama i stavlja je u usta. Koordinacija ruka-usta.
 • Kad povlačite dijete za ruke iz ležećeg položaja na leđima, glava je u srednjoj liniji i ne zaostaje za trupom.
 • U ležećem položaju na leđima uočavaju se prvi pokreti karlicom-povremeno je odiže opirući se stopalima o podlogu.

*Srednja linija je zamišljena linija koja dijeli tijelo na dvije simetrične polovine: lijevu i desnu. Linija prolazi kroz nos, bradu, grudnu kost i pupak.

Veoma je važno da se kontrola glave uspostavi po razvojnom redsledu. Asimetrija u držanju glave, više na jednu stranu, može ali ne mora biti znak nekog problema, svakako je važno konsultovati fizioterapeuta. Svako podizanje djeteta povlačenjem za ruke ili opiranjem o podlogu sa trbuha treba da bude praćeno aktivacijom mišića u smjeru od glave prema nogama. Dakle, potrebno je obratiti pažnju na angažovanje mišića trupa koji treba da prate aktivaciju mišića vrata. 

Motorni razvoj u 5. mjesecu

 • Kontrola glave potpuna: povlačeći dijete za ruke iz ležećeg do sjedećeg položaja-glava prednjači, ispred trupa je.
 • U položaju na trbuhu dijete povremeno pravi pokrete kao da pliva. Odiže se na podlaktice i na ispružene ruke. Stabilno je i u ovom položaju pokušava da prebacuje težinu na jednu stranu i poseže za igračkom.
 • Obostrani, brojni pokreti rukama: posezanje i boksanje, i nogama: pedaliranje i šutiranje vide se u ležećem položaju na leđima.
 • Pruža ruku za hvat, nesigurno hvata, razvija se koordinacija oko-ruka.
 • Hvata stopala rukama, igra se stopalima i čak ih stavlja u usta.
 • Prati predmet po horizontali 90 stepeni i naoreduje u praćenju po vertikali.

Konsultovati stručnjaka ukoliko se uoče neki stereotipni obrasci pokreta na primjer da svako hvatanje ručicama bude praćeno ispružanjem i, ili ukrštanjem nogu.

Motorni razvoj u 6. mjesecu

 • Dijete se, ležeći na trbuhu, okreće u krug. Prebacuje težinu na jednu ruku i poseže drugom. U stanju je, kad leži potrbuške, da odigne ruke i noge visoko od podloge i da je oslonjeno samo premo trbuha.
 • Dijete se okreće segmentno, po prvi put mijenja položaj i to prvo sa stomaka na leđa pa onda i sa leđa na stomak. Pokret je tečan, spretno i lagano se izvodi.
 • Dijete može da sjedi sa podrškom, na primer u ćošku od kauča ili da se osloni preko ruku. Ovo su prvi pokušaji sjedanja, netabilno je, noge su raširene i leđa još nisu prava, naročito donji dio leđa koji je povijen nazad. Ukoliko dijete pokazuje sklonost da sjedi među savijenim nogama u obliku slovaW, ovaj položaj treba ispravljati da ne pređe u naviku.
 • Dijete ispruža ruke naprijed sa ciljem zaštite od pada. U narednim mjesecima kod djeteta će se ove ,,zaštitne reakcije“ usvojiti u slučaju pada na stranu i unazad.

Ne treba forsirati sjedanje. Najbolje je dijete samo spustiti na pod, da samo, kad mu mišići dovoljno ojačaju, preko boka, opirući se rukama, zauzme sjedeći položaj i polako postane stabilno.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply