Prijave za dva nova ciklusa programa roditeljstva

Udruženje Roditelji nastavlja sa organizacijom besplatnog dvanaestonedjeljnog programa roditeljstva u Podgorici i otvara poziv za dvije nove grupe polaznika. Ovog puta program će se realizovati u okviru OŠ „Savo Pejanović“ i OŠ „Oktoih“.

Program je namijenjen za roditelje djece uzrasta od 2 do 9 godina.

Program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje koji je udruženje Roditelji počelo da realizuje početkom prošle godine namijenjen je roditeljima koji žele da unaprijede komunikaciju i kvalitet odnosa sa djetetom, ali i riješe konkretan izazov/problem kada je roditeljstvo u pitanju.

Program se realizuje u maloj grupi, a svaki od roditelja na početku određuje jedan konkretan cilj u odnosu sa djetetom na kojem želi da radi u toku trajanja programa. Na takav način roditelj na konkretnom primjeru vježba nove vještine, koje kasnije može primijeniti na sve ostale poteškoće u vaspitanju. Osim toga, rješavajući jedan konkretan problem, roditelj mijenja cjelokupan odnos sa djetetom.

Prijave sa kontakt podacima, imenom, prezimenom i uzrastom djeteta se šalju na email adresu [email protected] ili broj telefona 020 511 983 ili u inbox Facebook stranice portala Roditelji.

Program je koncipiran tako da iz sedmice u sedmicu roditelji usvajaju po jedan princip u vaspitanju, počevši od izgradnje odnosa sa djetetom, pa sve do postavljanja granica.

Na radionicama će roditelji u grupi raditi na konkretnim situacijama, koje im je onda samim tim lakše da izvedu kasnije kod kuće, sa djecom.

Dobijaće konkretne zadatke koje treba da vježbaju sa djetetom kod kuće, ali to nisu aktivnosti koje iziskuju izdvajanje dodatnog vremena, već se odnose na situacije koje se već događaju i sastavni su dio svakodnevice.

Kako bi program imao efekta, polaznici su obavezni da redovno prisustvuju tokom 12 sedmica. Međutim, ukoliko se desi da polaznik preskoči neki susret, voditelji programa će se potruditi da to sa polaznikom nadoknade individualno.

Susreti će biti organizovani jednom sedmično u trajanju od 2 sata, počev od 27.januara, 2020.godine.

Osim toga, povremeno će se praktikovati i telefonsko savjetovanje, naročito ukoliko se roditelj suočava sa dodatnim poteškoćama ili ima nedoumica u vezi sa načinom na koji izvodi zadatke.

Program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje nastao je kao plod partnerstva univerziteta Oksford, Kejptaun i Bangor kao i Klovnova bez granica iz Južne Afrike. Program je do sada realizovan u više zemalja širom svijeta, od Južne Afrike, preko Tajlanda, Filipina, Sudana i mnogih drugih, a u Crnoj Gori se sprovodi uz podršku UNICEF-a.

Dva nova ciklusa Programa, Udruženje sprovodi u okviru projekta „Programi podrške roditeljstvu u zajednici“, a uz podršku Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Tivat, Kotor, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply