Epidemija gojazosti kod djece, neophodna saradnja svih segmenata društva

Crna Gora je suočena sa zabrinjavajućom epidemijom prekomjerne kilaže i gojaznosti u populaciji najmlađih članova društva, ocijenjeno je danas na konferenciji posve’enoj ishrani, gdje je saopšteno i da raspoloživi podaci ukazuju da naša djeca ne konzumiraju dovoljno voća i mlijeka, kao i da značajan broj sati provode sjedeći, ispred ekran.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović kazao je da su za pronaleženje rješenja u toj oblasti ali i sve izazove i ciljeve od značaja za cijelo društvo, najbolji odgovori saradnja i zajedništvo svih segmenata društva.

Svjetska zdravstvena organizacija u Crnoj Gori organizovala je konferenciju o nacionalnom i multisektorskom dijalogu na temu Program – voće, povrće, mlijeko i mlječni proizvodi za škole – put zdravih navika i boljeg zdravlja od ranog djetinjstva.

Taj program nedavno je počelo da sprovodi Ministarstvo poljoprivrede sa ciljem zajedničkog djelovanja u pravcu poboljšanja prehrambenih navika djece i smanjenja zabrinjavajućeg procenta gojaznosti djece u Crnoj Gori.

Prema riječima Simovića, gojaznost je moguće spriječiti kroz primjenu politika i mjera koje imaju za cilj stvaranje ambijenta koji promoviše zdravlje tokom cijelog života, gdje dom i porodica, ali i škola igraju ključnu ulogu u stvaranju navika u ishrani i uopšte naćinu života djece.

Program koji je počeo da se sprovodi obuhvata besplatnu podjelu mliječnih i voćnih obroka djeci od I do V razreda osnovne škole, jednom nedjeljno. Pored besplatnih obroka, Program prati i edukativni rad, kroz koji će djeca učiti o zdravoj prehrani, nutritivnim vrijednostima hrane, poljoprivredi i načinu proizvodnje hrane i obići poljoprivredne proizvođače. U okviru programa predviđeno je i podizanje mini voćnjaka i bašta u krugu škola.

“Agrobudžetom za 2019. godinu planirali smo i izdvojili sredstva za realizaciju ovog programa i ove školske godine smo počeli sa besplatnom podjelom obroka u 7 škola na teritoriji 4 opštine (Bijelo Polje, Berane, Danilovgrad i Kolašin). Do kraja tekućeg polugodišta djeci će biti podijeljeno 24.520 zdravih obroka. Namjera nam je, da naredne godine u ovaj Program uključimo još opština i osnovnih škola, kao i da kroz nekoliko godina budu uključene sve škole u Crnoj Gori“, poručio je Simović.

Ministar zdravlja Kenan Hrapović saglasan je da se zabrinjavajući trendovi gojaznosti kod naše djece mogu promijeniti samo kroz multisektorsku saradnju i sprovođenje sveobuhvatnog paketa intervencija.

On je naveo da je zdravstveni sistem, u cilju usvajanja zdravih navika i primjene zdravih stilova života, realizovao brojne aktivnosti u proteklom periodu kao što su usvajanje Programa mjera za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane u Crnoj Gori sa Akcionim planom za 2019-2020. Godinu, kao i Programa za kontrolu i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti 2019-2021. godina.

Takođe, kao pilot projekat u tri opštine, Podgorici, Baru i Bijelom Polju, uveden je u školama predmet Zdravi stilovi života.

Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović čestitala je Ministarstvu poljoprivrede na iniciranju i realizaciji važnog Programa podjele svježih i zdravih obroka za djecu u školama, jer to, kako je kazala, nije samo primjer dobre prakse zemalja EU nego mnogo više.

“Za SZO ovo je potvrda da borba protiv gojaznosti djece u Crnoj Gori nije samo priortet sektora zdravstva, nego je i pod punom pažnjom i drugih resora, kao što je poljoprivreda. To je potvrda da je Vlada usvojila pristup multisektorskog pristupa u rješavanju ovog problema“, kazala je Brajović.

“Gojaznost je kompleksan problem sa kompleksnim posljedicama. Nauka ukazuje da je danas gojazno dijete, sjutra gojazna osoba i to nosi rizik od obolijevanja od niza hroničnih oboljenja, kao i problem prijevremenog mortaliteta. Se to skupa znači da će naša djeca živeti kraće nego njihovi roditelji, što je nedopustivo. Takođe gojaznost je veliko opretećenje za pojedinca, porodicu i društvo“, kazala je Brajović.

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply